Jak najít práci snů? Dejte prostor své intuici!

EKS

Jak najít práci, která mě bude bavit? Možností je nepřeberně, ale vybrat si tu správnou cestu není vždy úplně snadné. Naší největší bariérou v cestě za svými sny jsme paradoxně často my sami a náš vlastní „rozum“. A jak tedy získat novou inspiraci pro další směřování kariéry? Jedním z prostředků, který se nám v poradenství osvědčil, je větší zapojení intuice klienta pomocí výtvarných technik. A jak to celé funguje?

Díky výchově a postupnému začleňování se do společnosti získáváme jasné přesvědčení o tom, co je správné a co špatné, víme, co se od nás očekává (nebo se alespoň domníváme, že to víme) a tíží nás břemeno různých obav a předsudků.  To vše nás při výběru vhodného povolání svazuje. Když se ale dokážeme propojit více se svojí intuicí a alespoň na chvilku potlačit racionální hemisféru, přijdou k nám samy nové inspirace, díky kterým se posuneme na ve své kariérní cestě dál.

Arteterapie není jen kreslení

V poradenství k tomu můžeme využívat rozmanité prostředky. Za inspirativní považujeme také techniky využívané v arteterapii a artefiletice. Využití výtvarných prvků v poradenském procesu se totiž skládá ze dvou důležitých částí. V první části (v procesu tvorby) pustíme ke slovu pravou hemisféru našeho mozku a tím se uvolní cesta kreativitě a intuici. Ve druhé, neméně důležité části, pak následuje důkladná reflexe vedená poradcem, díky které klient posouvá své nápady do kontextu svého reálného života.

Jak na to?

Jednou z našich oblíbených aktivit je zpracování klíčových životních momentů formou koláže.S koláží následně účastníci kurzu pracují hned v několika krocích. Nejprve ji využijí jako podklad ke skupinové práci s cílem identifikovat klíčové kompetence. Následuje individuální reflexe, během které se zamýšlejí nad konkrétními projevy svých silných stránek a kompetencí. V závěrečné aktivitě pak prezentují své silné stránky před skupinou a získávají zpětnou vazbu od svého okolí.

„Nejrůznější výtvarné prostředky využívám při práci s klienty čím dál častěji.  Například jsou dobrou alternativou při sestavování akčního plánu, kdy namísto klasického rozhovoru využívám řízenou imaginaci „výstup na horu“, na kterou navazuje výtvarné zpracování“ shrnuje své zkušenosti poradkyně Helena Košťálová.

Zajímáte se o téma kariérového poradenství? Přijďte načerpat inspiraci pro vaši praxi na kurzy kariérového poradenství nebo vyzkoušejte individuální konzultaci s poradkyní.