Kurzy kariérového poradenství

Aktuální nabídka

Datum kurzu Název kurzu Lektorka
04. 06. 2018,
06. 11. 2018
NOVINKA: Storytelling v kariérovém poradenství
Ing. Helena Košťálová
05. 06. 2018,
22. 11. 2018
Úvod do kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky
Ing. Helena Košťálová
11. 06. 2018,
19. 06. 2018
NOVINKA: Techniky arteterapie a dramatické výchovy v kariérovém poradenství
Ing. Helena Košťálová
21. 06. 2018,
26. 11. 2018
Využití obrázkových karet a fotografií v kariérovém poradenství
Ing. Helena Košťálová
02. 10. 2018 Úvod do kariérového poradenství
Ing. Helena Košťálová
10. 10. 2018,
11. 03. 2019
NOVINKA: Švýcarská metoda mapování kompetencí v CH-Q
Ing. Helena Košťálová
23. 10. 2018,
05. 02. 2019
Kariérové poradenství v praxi
Mgr. Žaneta Konečná
13. 11. 2018,
30. 04. 2019
NOVINKA: Rodina a škola - jsme na jedné lodi
Ing. Helena Košťálová

Kurzy na míru

Dle dohody Název kurzu Lektorka
Assessment centrum v kariérovém poradenství
Bc. Markéta Cudlínová
Rozvoj kompetencí u klienta
Ing. Helena Košťálová

Obecný obsah

Kurzy jsou určeny všem zájemcům o kariérové poradenství, ať již z řad samotných poradců nebo těch, kteří o zapojení metod kariérového rozvoje do své praxe teprve uvažují. Při poradenské práci s klienty čerpáme inspiraci ze zahraničních metod „Career Management Skills“ (např. New Dots, Canadian Blueprint, atd.) a metody pro mapování kompetencí CHQ, ve které získal celý lektorský tým certifikaci. Rovněž vytváříme a publikujeme metodiky na základně vlastní praxe s různými cílovými skupinami.

V kurzech vám představíme osvědčené techniky zážitkového kariérového poradenství, které pomáhají odhalit skrytý potenciál klientů a najít pro ně vhodné pracovní uplatnění. Kurzy jsou akreditované při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministertvem práce a sociálních věcí. V roce 2012 jsme získali prestižní ocenění Národní cena kariérového poradenství v kategorii kariérového poradenství pro dospělé a v roce 2013 jsme obdrželi individuální cenu za lektorskou činnost v kariérovém poradenství.

Národní cena kariérového poradenství 2012

Reference / ohlasy z již realizovaných kurzů

„S EKS jsme začali spolupracovat při realizaci našeho projektu Informačně poradenské centrum dalšího vzdělávání. Vhled do poradenské problematiky a ukázky praktického výcvikunám otevřely cestu k našim dalším poradenským aktivitám.“

Související témata

Fotogalerie