Publikace

Pokud máte zájem o některé z níže uvedených publikací, můžete si je objednat u nás v kanceláři nebo v internetovém knihkupectví Gender Studies. Některé si můžete rovněž stáhnout ve formátu PDF.

Rozmanitý svět kariérového poradenství - inspirace do praxe

Kniha je určena všem, kdo se podílejí na profesním rozvoji lidí. Rádi bychom ji věnovali konzultantům, učitelům, lektorům dalšího vzdělávání, psychologům, sociálním pracovníkům, koučům, terapeutům a dalším, kteří se považují za členy široké rodiny „pomáhajících profesí“. Na tvorbě publikace se podílelo 11 autorů a autorek z 3 zemí a různých organizací napříč sektory. Cílem knihy je předat čtenářům a čtenářkám, naše zkušenosti  a také poukázat na to, že neexistuje univerzální šablona na to, jak má vypadat „ideální kariérový poradce“. Jsou jen jistá pravidla a principy, kterými se můžete řídit. 

Tištěnou publikaci si můžete objednat u nás na e-mailu info@ekscr.cz (při osobním odběru zdarma při zaslání poštou adresát hradí poštovné).

Za možnost vytvořit tuto publikace vděčíme projektu „Diversity in Career Couselling“, který byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Průvodce světem (ne)praktické ženy
Praha 2015, 1. vydání Stáhnout publikaci

„Průvodce světem (ne)praktické ženy“ vypráví příběh oslavenkyně Moniky, která si v den svých 40. narozenin uvědomuje, že ačkoli jí zdánlivě nic nechybí, chtěla by být spokojenější, sebevědomější, a víc svá. Rozhodne se proto, že do roka a do dne ve svém životě podnikne změny. Tato netradiční publikace čtivou formou zprostředkovává jiný pohled na roli žen ve společnosti jako alternativu k rolím tradičním, a je určena všem ženám, které si někdy položily otázku, zda jsou práce, rodina a péče o domácnost opravdu vším, co život nabízí.

Tištěnou publikaci si můžete objednat u nás na e-mailu info@ekscr.cz (při osobním odběru zdarma při zaslání poštou adresát hradí poštovné).

Praktický průvodce kariérového poradce pro 21.století
Praha 2015, 1.vydání stahnetesimetodiku.pdf

Metodika je určena zejména pro poradce z praxe, kteří pracují přímo s klienty, na úřadech práce, na školách, v neziskových organizacích či v privátním sektoru. Čtenáři zde naleznou přehled kariérových teorií v kostce spolu s historickými souvislostmi, které vývoj kariérového poradenství ovlivnily. Mají také možnost nahlédnout do naší “lektorské kuchyně” a inspirovat se aktivitami, které rádi v poradenské práci využíváme. 

Tištěnou publikaci můžete objednat na info@ekscr.cz (osobní odběr zdarma, při zaslání na dobírku adresát hradí poštovné). 

Hledáte kvalifikovanou práci? Poradíme vám, jak na to!

Praha 2014    Zobrazit CD

Výukové materiály určené k samostudiu

Komplexní vzdělávací kurz určený kvalifikovaným migrantům a migrantkám přináší důležité informace pro hledání zaměstnání, lekce praktické češtiny a aktivity věnované identifikaci potenciálu a stanovování profesních cílů. Multimediální CD obsahuje veškeré výukové materiály upravené pro samostudium, rozhovory s absolventkami vzdělávacího programu a fotogalerii z kurzu.

NAVIGACE SVĚTEM PRÁCE
Praha 2014, 1. vydání Stáhnout publikaci

Publikace je určena všem, kdo hledají práci, uvažují o změně zaměstnání či hledají rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Stejně tak ji lze ale využít při práci s klienty přímo v poradenské praxi.

Děj knihy je zasazen na kurz kariérového poradenství, kde se společně setkávají lidé z České republiky s migranty a migrantkami. Hrdinové knihy (frekventanti kurzu) spolu s lektorkami čtenáře postupně provázejí pracovním světem – pomáhají mu ve fázi rozhodování o budoucí profesi, poradí, jak se připravit na pohovor, ale nabídnou třeba i užitečné tipy, jak skloubit pracovní a osobní život.

V závěru každé lekce je jazykový koutek pro všechny, kdo mají chuť zlepšovat svou znalost češtiny, a na konci knihy jsou nejdůležitější informace přeloženy do dalších jazyků.

Tištěnou publikaci Navigace světem práce v českém jazyce si u nás můžete objednat na e-mailu info@ekscr.cz.

Kniha je ke stažení také v anglické, ruské, španělské a vietnamské verzi.

JEDEN ROK V NOVÉ ZEMI
Praha 2012, 2. rozšířené vydání Stáhnout publikaci

Kalendárium „Jeden rok v nové zemi“ je určeno všem migrantům a migrantkám, kteří se chtějí dozvědět něco o české společnosti, jejích zvycích, kultuře a historii. Obsahuje také informace o zaměstnání a podnikání, zdravotním systému, školství nebo systému důchodového a sociálního zabezpečení. Tedy stručný základ, který každý nově příchozí do České republiky potřebuje, aby se dobře zorientoval v novém prostředí.

Publikaci Jeden rok v nové zemi si můžete objednat u nás na e-mailu info@ekscr.cz.

METODIKA NÍZKOPRAHOVÝCH KURZŮ PRO CIZINCE
Praha 2011 Stáhnout publikaci

Metodika shrnuje zkušenosti s realizací otevřených kurzů pro migranty a migrantky. V praxi jsme vyzkoušeli model propojení jazykové a tematické výuky.

VAŠE ŠANCE JÍT DO PRÁCE
Praha 2011 Stáhnout publikaci

Učebnice je určená pro migranty a migrantky, kteří si sami doma chtějí nastudovat základní informace o práci v České republice a procvičit si při tom znalosti českého jazyka. Učebnice vznikla v projektu Šance - práce - integrace! na základě pracovních listů pro nízkoprahové kurzy.

MANUÁLNÍ PRÁCE Z DOMOVA

Publikace představuje kvalitativní sondu věnovanou specifickému typu práce z domova - manuální práci. Přibližuje podmínky, ve kterých takto zaměstnané osoby působí, a kriticky reflektuje představu práce z domova jako bezproblémové varianty slaďování osobního a pracovního života.
 

ADAME DNESKA UŽ NEVA, ŽE LETADLO ŘÍDÍ EVA

Kreativní metodická pomůcka pro mateřské a základní školy. Tyto pracovní listy jsou zaměřeny na téma povolání a mají dětem pomoci bourat stereotypy, které se váží k výběru profese na základě pohlaví.Děti si mohou vystřihnout například pilotku, ředitelku továrny nebo sestavit zdravotního asistenta. Jsou rovněž doplněny metodikami pro další prožitkové hry a diskuse nad důvody, proč se v některých zaměstnáních vyskytují více ženy a v jiných muži.

Publikace je distribuována zdarma za úhradu poštovného.

DENÍK MIGRANTA, DENÍK MIGRANTKY
Praha 2009 Stáhnout publikaci

Publikace obsahuje osm autobiografických příběhů žen a mužů, kteří se svěřili se svými zkušenostmi s migrací a životem v České republice. Příchozí zde například popisují, jak se jim žije v České republice, jaké jsou jejich vzájemné vztahy s Čechy, jak vnímají českou společnost, co je nejvíce trápilo po příchodu do nové země a jak život v emigraci zvládají muži a jak ženy.

ŽENY MIGRANTKY v České republice. Uvedení do problematiky.

Tato krátká publikace přináší přehled nejdůležitějších životních situací, do kterých se dostávají nově příchozí ženy při své integraci do české společnosti. Hovoří se zde především o změně genderových rolí v souvislosti s migrací, hledáním práce v nové zemi, jazykové bariéře a kulturní a sociální integraci.
 

SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY LIDÍ, kteří chtějí pracovat a žít mezi námi

Komiksové příběhy odráží zkušenosti uprchlíků, kteří byli nuceni z důvodů válečného konfliktu či komplikované politické situace odejít ze svého domova a hledat bezpečí v jiné zemi. Popisují proces útěku z domova, příchod do neznámé země, nelehký pobyt v podmínkách uprchlických táborů až po okamžik udělení azylu a snahu o začlenění do české společnosti.

Komiksy o životě uprchlíků si můžete prohlédnout na kliknutí ZDE.

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH aneb osudy cizinek žijících v ČR

Publikace zprostředkovává osudy jedenácti žen, které nalezly svůj domov v České republice. Obsahuje úryvky z jejich deníků a také fotografie, které připravila jedna z autorek Světlana Mazepina (fotografka, novinářka, v roce 2003 získala azyl v ČR). Díky tomu se můžete dozvědět více o každodenním životě v Kyrgyzstánu, Bělorusku, Afghánistánu, Rusku a Ukrajině.

Cena publikace: 100 Kč. Zdarma ke stažení ve formátu pdf.
 

DISKRIMINACE AZYLANTŮ A AZYLANTEK V ČR Z GENDEROVÉ PERSPEKTIVY

Fakta a doporučení
Publikace je výstupem stejnojmenného výzkumného projektu. Zaměřuje se na důležité oblasti života azylantů a azylantek jako je integrace na trh práce, znalost českého jazyka a orientace ve společnosti. Zkoumá, zda čelí muži jiným překážkám nežli ženy a zda se liší jejich cesty k plnoprávnému začlenění do české společnosti. Cílem publikace je čtenářům/kám zprostředkovat zkušenosti a názory azylantů/tek. Jejich životní příběhy necháváme v publikaci zaznít ve formě vybraných citací z rozhovorů.
 

Buďte in při integraci každý den!

EKS pro vás připravila neobvyklý diář, jehož hlavním tématem je integrace cizinců a cizinek do české společnosti.
V první části diáře se dozvíte o úspěšném projektu Buďte in při integraci!, díky jemuž mohl tento diář vzniknout. Uprostřed najdete vysvětlivky pojmů jako je integrace a asimilace, předsudky a stereotypy a genderová a kulturní senzitivita. V této části také naleznete interaktivní cvičení, kde každé cvičení je jiným, netradičním okénkem, kterým můžete fenomén integrace nahlédnout.

TÁTA – MÁMA, MÁMA – TÁTA V KUCHYNI I U FIATA

Omalovánka určená dětem ve věku 5 – 8 let, jejímž cílem je odbourávání stereotypních pohledů na mužskou a ženskou roli v rodině. Obsahuje osm situací z běžného rodinného života, nahlížených optikou genderové rovnosti. Obrázky jsou doplněny básničkami, které humorně popisují denní události, ve kterých se na péči o děti a domácnost podílejí oba rodiče. Jde o metodickou pomůcku, která je prioritně určena pedagožkám/ pedagogům a rodičům, kteří budou s dětmi s omalovánkou pracovat.
 

Integrace v kulturně pestré skupině TADY A TEĎ

Metodika pro skupinovou práci s migrantkami - srovnání způsobů práce s různými cílovými skupinami (s ohledem na odlišné fáze integrace a země původu)s s důrazem na genderově a kulturně senzitivní přístup.
 

Práce žen z domova v České republice

Nejistá a nevýhodná práce ukrytá za dveřmi domácností, nebo flexibilita pro skloubení rodinného a profesního života?
Publikace shrnuje výsledky výzkumu, který provedla EKS v období od října 2005 do února 2006. Jde o vůbec první zpracovaný náhled na fenomén práce z domova v rámci České republiky, který přináší mnohé překvapivé informace o současných problémech žen na pracovním trhu.
 

Životní a duchovní hodnoty žen jako klíč k tolerantní a multikulturní Evropě

MEMORANDUM ŽEN Z ETNICKÝCH MENŠIN

Publikace reprezentuje hlas žen z menšin a žen uprchlic, které žijí v Evropě. Nabízí náhled do jejich životů, problémů, kterým čelí v souvislosti se svojí příslušností a zároveň předkládá návrhy pro efektivnější soužití menšin, které vycházejí z jejich vlastních zkušeností. V publikaci naleznete témata jako spiritualita v každodenním životě, Romské a muslimské ženy v Evropě, rasismus a diskriminace ale také příběhy jednotlivých žen a praktické nápady k vlastním aktivitám.

Publikace je zdarma a je k dispozici rovněž v angličtině.

Ženy na trhu práce – Jak na nezaměstnanost a diskriminaci

PRAKTICKY A TAKTICKY!
Příklady dobré praxe z Evropy

Sbírka efektivních strategií a příkladů dobré praxe převážně ze Střední a Východní Evropy. Publikace popisuje aktivity odborových organizací, kampaň proti diskriminaci žen na trhu práce v Rumunsku, mikro úvěry pro ženy ve Velké Británii, svépomocné aktivity žen v Srbsku, funkci úřadu ombudsmana pro rovné příležitosti v Litvě atd.

Cena publikace: 50 Kč. Je k dispozici rovněž v angličtině.

Women and Work Network

Jak založit, rozvíjet a podporovat mezinárodní ženskou spolupráci.

Publikace popisuje na praktickém příkladu jak lze rozvíjet mezinárodní aktivity mezi lokálními ženskými organizacemi. Zaměřuje se na praktické rady, aktuální témata která ženy v současné době řeší a rovněž nabízí interaktivní metody pro podporu ženských svépomocných aktivit, pro efektivní organizování a skupinové rozhodování.

Publikace je zdarma. Je k dispozici rovněž v angličtině.

Ženy v sociální nejistotě – Ženy na periferii

Podněty k aktivitám. Inspirace k celoevropské spolupráci.

Publikace je výstupem z mezinárodního setkání ženských aktivistek v Great Yarmouth, UK. Na konkrétním příkladu města Great Yarmouth, které se nachází na východním pobřeží Anglie popisuje dopad strukturálních změn (a s nimi související chudobou, nezaměstnaností a sociálním vyloučením) na ženy. Zároveň nabízí příklady řešení jejich problémů a popis projektů na jejich podporu.

Publikace je zdarma. Je k dispozici rovněž v angličtině.