Zpráva z výzkumu Ženy na trhu práce

Popis: 

Výzkum zaměřený na ženy na trhu práce proběhl formou hloubkových rozhovorů a dotazníkových šetření. Respondentkami byly matky dětí do 15 let a také poradkyně úřadů práce, které jsou s ženami v každodenním kontaktu.  Na jedné straně jsme analyzovali situaci na trhu práce.Ve spolupráci s Úřady práce ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji jsme rovněž zjišťovali, jakým způsobem se s nezaměstnanými klienty a klientkami pracuje. Zajímalo nás, jak je reflektována realita a trendy trhu práce, jakým bariérám čelí znevýhodněné skupiny (především ženy po rodičovské dovolené) a jak tyto bariéry zohledňují ve své práci poradci a poradkyně. Zpráva z výzkumu shrnuje ty nejzajímavější poznatky a slouží jako podklad pro vypracování metodiky a vytvoření kurzů pro kariérové poradce a poradkyně, které s ženami pracují.

Tvorba analýzy byla financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu "Práce bez předsudků".

Česky

Vydání

Praha, 2017

Soubor

Náhled: