Demotivovaný klient? Vzbuďte jeho zvědavost!

EKS

Proč se mnou moji kolegové nespolupracují? A proč jen mě můj šéf mě nikdy neocení? Klienti, kteří naráží na těžkosti v práci, často přichází do poradenství s externími příčinami jejich neúspěchu, vzteku či bezmoci. Slýcháme stížnosti na kolegy, manažery, chůvy či partnery. Jak s těmito pocity můžeme pracovat a otočit je ke konstruktivnímu řešení? Inspirací může být systemický přístup v poradenství.

Pokud je klient rozzlobený na jinou osobu a považuje ji za strůjce svých problémů, jistě má z části pravdu. Když jsme nespokojení, máme tendenci tlačit druhé ke změně. Zádrhel však bývá v tom, že lidé v našem okolí vidí situaci často jinak, změně se brání a konflikt se prohlubuje. Recept na řešení zní relativně snadno, o to hůře se však aplikuje do praxe: „Druhé nezměníme, se změnou musíme začít u sebe“.

Jak na to prakticky?

Prvním krokem je vzbudit čistou zvědavost a pokusit se podívat na celou situaci z perspektivy té druhé osoby. Vycházíme při tom z předpokladu, že každý má dobré úmysly pro své chování, jen nám někdy nejsou patrné. Proto se v jedné z fází poradenského rozhovoru můžeme zaměřit na tzv. „čtení myšlenek“ našeho protějšku.

A jak se k myšlenkám druhých můžeme dobrat? Nejprve se zaměříme na to, co druhá osoba skutečně dělá, když se problém objeví. Můžeme připojit i porovnání, tedy co tato osoba dělá v situacích, které nejsou konfliktní, jaký je zde rozdíl? Dále se pokoušíme dopátrat, co si ona osoba asi myslí a v dané situaci může prožívat. Pomoci mohou následující otázky: Jak asi nahlíží na celou situaci? Jak se cítí v této situaci? Co je asi pro důležité? Čeho si myslíte, že se bojí? Co je pro nejtěžší? Kdyby tu byl a mohli bychom se ho zeptat, jak by nám popsal celou situaci? Pro lepší vcítění se do kůže toho druhého mohou pomoci i techniky vizualizace a další kreativní metody, či jednoduché mentální rozcvičky využívané v improvizačních divadlech.

Na praktický nácvik těchto i dalších postupů inspirovaných systemickými narativním přístupem se můžete těšit na našich kurzech kariérového poradenství. Na podzim se totiž lektorky EKS zúčastnily týdenního kurzu v Kodani "Inspiring facilitation, teaching and training", kde si měly možnost tento poradenský přístup natrénovat.

Studijní cesta do Dánska proběhla v rámci projektu "Inspirace a inovace v kariérovém poradenství", který je financován Erasmus+ Programme of the European Union.