8 vlastností „moudrého manažera“

Ivana Šindlerová

Zakladatel a ikona moderního řízení Peter Drucker tvrdí, že management je z velké části humanitním oborem. Jediným zdrojem pro dosažení efektivity a výsledků jsou totiž lidé, bez kterých nefunguje ani sebelepší technologie. Manažer současnosti se tak stále více zabývá lidskými kvalitami, charaktery nebo hodnotami. A jaké vlastnosti by měl „moudrý manažer“ mít?

Manažer současnosti nejednou pro inspiraci a radu zabrousí do psychologie, etiky či filosofie. Při práci s lidmi se nevyhne ani záležitostem z duchovní oblasti a otázkám po smyslu. A tak kromě nezbytných dovedností jako je strategické myšlení nebo tah na branku musí rozvíjet svou osobnost a sám hledat odpovědi na zásadní životní otázky člověka. 

Kdo je „moudrý manažer“?

Podle dalšího odborníka a autora bestselerů z oblasti vedení lidí, Stephena R.Coveyho, úspěšné manažery spojuje 8 charakteristických vlastností. Popsal je ve své knize Vedení založené na principech. Podívejme se na ně podrobněji:

1. Neustále se učí – otevřenost poznání a novým věcem je pro ně životním stylem. Čtou, chodí na kurzy, naslouchají ostatním, inspirují se a dále rozvíjejí. Jde o každodenní postupný kontinuální proces. Vědí, že čím více rozšiřují okruh svého poznání, tím také roste jejich okruh nevědomosti, což je vede ke skromnosti.

2. Chápou život jako poslání – orientují se na službu nikoli pouze na budování kariéry. S tím je spojen pocit zodpovědnosti a potřeby lidi, věci nebo firmy posouvat kupředu.

3. Jsou optimističtí a pozitivní – mají nadšení a přesvědčení. Svou pozitivní energii šíří kolem sebe a pozitivně působí na své okolí.

4. Věří v druhé – nenosí v sobě nevraživost a odmítají stereotypní hodnocení ostatních. Jsou si vědomi slabin druhých i vlastních a na ostatní pohlíží ve světle jejich možného potenciálu a nikoli nedostatků.

5. Žijí vyváženým životem – nevidí svět černobíle, neuvažují způsobem buď anebo. Dokáží rozlišovat specifika každé situace. Jejich činy a postoje jsou vyrovnané, nejsou ani fanatiky ani mučedníky, umí si přiznat chybu, odpustit si ji a ještě se z ní poučit.

6. Umí si vychutnat život – protože jejich jistota má vnitřní, nikoli vnější původ. Jejich iniciativa, důvtip, duchapřítomnost, tvořivost, silná vůle a odvaha jsou pro ně zdrojem jistoty, na který se mohou spolehnout.

7. Jde jim více o celek než o jednotlivé části – nemají problém převzít zodpovědnost za celý tým, protože mají důvěru v potenciál a přednosti druhých. Umí vlastní nedostatky kompenzovat silnými stránkami dalších členů týmu. Protože se necítí ohroženi tím, že druzí jsou v něčem lepší, nemají potřebu na ně přehnaně dohlížet.

8. Pracují na sobě – pravidelně aktivizují všechny čtyři dimense lidské osobnosti – fyzickou, mentální, emocionální a duchovní.

Jak tyto kvality rozvíjet?

A jakým způsobem může manažer popsané kvality v rámci své pozice rozvíjet? Jistě, existuje široká paleta vzdělávacích kurzů nebo možnost mít vlastního kouče se zadáním zvyšovat některé dovednosti.  Personalista manažerovi sestaví individuální vzdělávací plán, je mu vyčleněn čas v rámci pracovní doby. Nějaké knihy lze pročíst i ve volném čase. Toto jsou standardní modely, které ovšem nemusí nutně vést k růstu osobnosti, protože podporují spíše trénink konkrétních dovedností a dílčích schopností. Rozvoj osobnosti je naproti tomu proces celoživotní, vede klikatými cestami, kdy nabíráme životní i pracovní zkušenosti, pokoušíme se porozumět sobě a ujasňujeme si, co chceme v jednotlivých etapách života dosáhnout, jakými lidmi (i v rámci zaměstnání) jsme a chceme být.

Aby mohl manažer dobře vést lidi, musí nejprve porozumět sám sobě. Musí znát vlastní silné stránky i slabiny. Zkrátka by měl být „spokojený sám se sebou“. A efektivní, byť náročnou cestou k rozvoji osobnosti manažera v tomto duchu může být sebezkušenostní vzdělávání.

Zaujalo vás toto téma? Přijďte načerpat inspiraci v novém sebezkušenostním kurzu manažerských dovedností!