Manažerské dovednosti - REGISTRACE UKONČENA

Datum
27. 03. 2017
Čas
9:30 - 15:30
Cena
2 400 Kč
Kapacita kurzu
6-8 osob
Lektorka
Mgr. Ivana Šindlerová
Místo konání
EKS, Polská 1505/40, Praha 2
Pro koho je kurz určen: 

Kurz je určen jak vedoucím pracovníkům, kteří na své pozici již nějakou dobu pracují, tak i nově jmenovaným manažerům a manažerkám.

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • jste vedoucí středně velké či menší organizace, týmu nebo oddělení
  • chcete se prakticky seznámit s trendy v řízení a leadershipu
  • chcete vědět, jak správně motivovat sebe i podřízené (i když na to nejsou dostatečné finanční zdroje)

Obsah kurzu

Hlavním tématem kurzu je, jak efektivně zvládat každodenní řízení. Vyjdeme z Vašich názorů či dosavadních praktických zkušeností.  Vydefinujeme si role, jaké by měl každý vedoucí plnit. Podíváme se na manažerskou roli z pohledu našich kolegů a podřízených. Velkou část kurzu budeme věnovat komunikaci s podřízenými. Ujasníme si pravidla naslouchání a zpětné vazby, která jsou důležitá pro osobní hodnotící či vytýkací pohovory. Zastavíme se u tématu sebeřízení a ujasňování si pracovních priorit. Neopomeneme ani téma delegování a kontroly úkolů a další klíčová témata důležitá pro spokojenost a efektivitu v roli vedoucího.

Budeme pracovat interaktivně, nepůjde o žádnou přenášku. Budeme praktikovat v rolových a skupinových hrách, abychom poznatky mohli použít ihned v praxi. Kurz bude mí sebezkušenostní prvky a nebudou chybět ani testy manažerských dovedností.  

Co se na kurzu naučíte: 
  • co se od dobrého manažera očekává a jaké by měl mít vlastnosti
  • jaký styl vedení vám vyhovuje
  • jak řídit sebe a ostatní v týmu
  • jak určovat priority a delegovat úkoly
  • jak řešit obtížné situace v komunikaci na pracovišti a v rámci týmové spolupráce
  • pravidla hodnotících či vytýkacích pohovorů s podřízenými  
Kdo vás bude školit: 

Ivana Šindlerová je zakladatelkou EKS a také autorkou vzdělávacích metodik a kvalitativních výzkumů z oblasti pracovních podmínek znevýhodněných skupin. Ze své dlouholeté zkušenosti s managementem neziskové organizace čerpá při vedení kurzů pro vedoucí pracovníky, zaměřených na výběr kvalitních zaměstnanců a rozvoj týmů. Je propagátorkou time managemetnu IV. generace a nástrojů pro slaďování pracovního a osobního života. Věnuje se rovněž karierovému poradenství.

Kontakt: 
Lenka Pancová, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lenka.pancova@ekscr.cz
Účastník
Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Účastník 4
Účastník 5
Účastník 6
Účastník 7
Účastník 8
Účastník 9
Účastník 10

Fakturační údaje

* V případě, že se na kurz hlásíte jako fyzická osoba, prosím, vyplňte své jméno a datum narození.

Přihlášení na kurz:

§  Vaše místo je rezervováno až po obdržení potvrzovacího e-mailu ze strany EKS na adresu uvedenou v přihlášce. Na každou doručenou „přihlášku“ vždy zareagujeme e-mailem buď zasláním potvrzení o registraci účastníka na kurz spolu se zálohovou fakturou, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu.

Platební podmínky:

§  Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem na náš účet 86-8971530297/0100 (KB) na základě zálohové faktury, kterou obdržíte (v případě zájmu vám ji zašleme také v tištěné formě na fakturační adresu uvedenou v „přihlášce“).

Obchodní a storno podmínky:

§  Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání „přihlášky“ stává závazným.

§  Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

§  Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

§  Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

§  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

§  Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

§  EKS si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

§  EKS se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Odesláním „přihlášky“ souhlasíte se zpracováním a uchováním veškerých vašich osobních údajů, které poskytujete společnosti EKS. Osobní údaje budou zpracovány v souladu s rozhodnutím Komise EU ze dne 15. června 2001 a zákonem 101/2000 Sb.