Jak ovlivňuje trh práce digitalizace a jak ho zasáhla pandemie?

Popis: 

Výsledky analýzy trhu práce a vlivu digitalizace a robotizace především na postavení a možnosti uplatnění žen na trhu práce.
Sledovali jsme, v jakých pracovních oblastech budou vznikat a zanikat pracovní místa a jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že proces digitalizace a robotizace je v České republice zatím ve zpoždění oproti tomu, co je možné pozorovat ve státech vyspělého světa. Aktuální trendy trhu práce, které jsou ovlivněny opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, ukazují, že také dochází k tomu, že zaměstnavatelé budou více vytvářet podmínky pro práci na dálku. Veškeré výsledky naleznete zde v pdf dokumentu.

Česky

Vydání

Praha 2021

Soubor

Náhled: 
Váha: 
0