Šance – práce – integrace!

Délka trvání

Květen 2009 – Duben 2011

Donor

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR

Anotace

Hlavním cílem vzdělávacích kurzů bylo usnadnění orientace na pracovním trhu, která povede k získání či udržení zaměstnání mimo nelegální struktury a napomůže i hlubší společenské integraci. Migranti a migrantky z Plzeňského kraje se prostřednictvím jednotlivých kurzů naučili porozumět principům fungování pracovního trhu, znát zaměstnanecká práva, umět se bránit diskriminaci a ovládat formální postupy a úkony, které s hledáním či přímo prací v Česku souvisí. Jednotlivá témata vzdělávacích kurzů byla také zpracována ve formě učebnice určené k samostudiu "Vaše šance jít do práce" a pro poskytovatele sociálních služeb pracujících s migranty a migrantkami byla publikována metodická příručka "Metodika nízkoprahových kurzů pro cizince".

Popis projektu

Místo realizace projektu: Plzeňský kraj

Výstupy projektu

 

Projekt Šance - práce - integrace! byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.