Praktická čeština pro začátečníky

Kurzy českého jazyka jsou určeny migrantům/tkám začátečníkům. Každá lekce obsahuje jedno praktické téma a je zaměřena na zvládnutí základní komunikace v českém jazyce v běžných situacích. Lekce kladou důraz na osvojení potřebné slovní zásoby a frází souvisejících s daným tématem. 

Mluvím česky:

  • na návštěvě
  • v obchodě
  • ve městě
  • u lékaře
  • o opravách v domě
  • při hledání bydlení
  • v MHD
  • na poště, v bance
  • o rodině
  • o české kultuře