Rozvoj kompetencí u klienta

Pro koho je kurz určen:

Kurz na míru můžete objednat pro zaměstnance vaší orgaizace či konkrétní pracovní tým. Jedná se o kurz pro zkušenější poradce a profesionály, kteří se zabývají rozvojem lidských zdrojů.

Kurz je určen právě Vám, pokud:

  • hledáte cesty, jak u svých klientů či spolupracovníků odhalit jejich „klíčové“ dovednosti
  • chcete znát a posilovat vnitřní motivaci svých klientů
  • potřebujete efektivně rozvíjet lidský potenciál
  • vás zajímá, jak pracovat se sebedůvěrou člověka a zda můžeme posouvat hranice našich možností

Obsah kurzu:

Na kurzu se budeme zabývat nejen identifikací silných stránek a kompetencí, ale také jejich hlubší analýzou. Silné stránky pojmeme komplexně a budeme je posuzovat s ohledem na kontext situace. Seznámíme se s pojmem „self-efficacy“ a zjistíme, jakou roli hraje v profesním životě jedince a jak jej využívat v práci s klienty. Ověříme si, které techniky rozvoje klientů fungují v praxi a zpracujeme si osobní mapu kompetencí.

Kurz je koncipován prakticky! Díky tomu si v jeho průběhu vyzkoušíte na vlastní kůži různé metody pro práci s klienty, jako např. individuální i skupinovou analýzu, řešení případových studií, techniky development centra i prvky dramatické výchovy.

Co se na kurzu naučíte:
  • Pracovat s nástroji, které posilují  „self-efficacy“ i osobní rozvoj klientů
  • Pochopíte princip, na základě kterého si sami definujeme vlastní možnosti i bariéry a vyzkoušíte si způsoby, jak tyto limity posouvat
  • Vytvoříte si osobní mapu kompetencí a naučíte se ji využívat

Kurz je akreditován MPSV ČR.

Evropská kontaktní skupina obdržela ocenění Národní cena kariérového poradenství 2012 v kategorii kariérového poradenství pro dospělé a individuální cenu za lektorskou činnost v kariérovém poradenství za rok 2013.

Kdo vás bude školit:

Helena Košťálová více než 12 let pracuje jako lektorka kurzů pro dospělé. Od roku 2009 působí v EKS jako lektorka a metodička odborných kurzů. Mezi její hlavní profesní zájmy se řadí především kurzy osobního rozvoje, specifika vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a oblast kariérového poradenství. V lekcích preferuje interaktivní metody, které navazují na dosavadní zkušenosti účastníků.
Helena Košťálová je historicky první držitelkou ceny pro jednotlivce v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Porotci a porotkyně soutěže, kterou organizuje Centrum Euroguidance pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ocenili v roce 2013 výsledky její dlouholeté práce.

Kontakt pro objednání kurzu:
Lucie Bezděková, tel: +420 774 454 903 nebo e-mail: lucie.bezdekova@ekskurzy.cz