Datum
22. 01. 2018
Čas
10 - 16 hod
Cena
ZDARMA
Místo konání
Praha 1 (Klimentská 50)
Pro koho je kurz určen:

Nejste si jisti, jaká práce by vás bavila? Chcete znát své silné stránky? Nedaří se vám najít uplatnění ve svém oboru? Poradíme vám jak na to! Od srpna 2016 nabízíme intenzivní vzdělávací kurzy pro všechny, kteří uvažují o své profesní budoucnosti. Kromě jasné vize si odnesete i komplexní seznam vašich kvalit, včetně konkrétních tipů, jak je prokázat nejen na pracovním pohovoru. Program je určen osobám s bydlištěm na území Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje, a to buď dlouhodobě nezaměstnaným, nebo rodičům dětí do 15 let.

Všichni máme potenciál, pojďte jej s námi rozvíjet!

Co se na kurzu naučíte:

V průběhu kurzu si pod vedením zkušených lektorek krok po kroku zmapujeme komplexní potenciál své osobnosti. Podíváme se, v kterých situacích nám naše kvality pomáhají a kdy nás naopak mohou brzdit. Zaměříme se také na odhalení vlastních hodnot a nalezení vnitřní motivace, které nám pomohou zvolit to pravé zaměstnání. A v posledním kroku se podíváme, jak své profesní vize dosáhnout. Vyzkoušíme si jednoduché techniky, které nám usnadní další rozhodování, a sestavíme si plán, který bude fungovat!

Účastníci programu projdou dvěmi vzdělávacími bloky, díky kterým si postupně zmapují dovednosti a svůj potenciál, vyberou vhodné profesní uplatnění a naplánují cestu k jeho dosažení. Termíny a přehled lekcí: 

1. blok 22. - 14. 1. 2018 (10:00 - 16:00)

 • jak nám znalost našich kvalit pomůže při hledání práce i v osobním rozvoji
 • klíčové události mého života (co jsem se zde naučil/a a jak to dále využít)
 • co mě bavilo v dětství (hledání zdrojů inspirace)
 • jaká je má jedinečnost
 • životní a pracovní hodnoty (co je pro mě důležité v práci i osobním životě)
 • co mi přinesly změny v mém životě

2. blok 29. - 31. 1. 2018 (10:00 - 16:00)

 • jaké kvality jsou pro mne důležité, a chci je dále rozvíjet
 • kdy mi moje klíčové kvality pomáhají a kdy škodí
 • životní a pracovní hodnoty (co je pro mě důležité v práci i osobním životě)
 • jaké jsou mé role a jak je sladit (v práci, rodině, osobním životě)
 • jaké jsou moje touhy a přání do budoucnosti
 • identifikace kariérního či rozvojového cíle 

Samostatná práce (cca 20 hodin):

 • dopracování osobního portfolia
 • dopracování akčního plánu

Všechny podklady z kurzu si odnesete ve formě přehledného portfolia a jasného plánu vašeho dalšího profesního směřování. Navíc si v průběhu kurzu natrénujete pozitivní sebeprezentaci, která je klíčová nejen pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru.

Co si z kurzu odnesete

Všechny podklady z kurzu si odnesete ve formě přehledného portfolia a jasného plánu vašeho dalšího profesního směřování. Navíc si v průběhu kurzu natrénujete pozitivní sebeprezentaci, která je klíčová nejen pro úspěšné zvládnutí pracovního pohovoru. Účastníkům vzdělávání navíc nabízíme také individuální kariérové konzultace, kde se můžeme věnovat tématům spojeným s hledáním práce do hloubky.

Praktické informace:

 • kurz je zdarma
 • do kurzu je nutné se přihlásit (a absolvovat oba výukové bloky)
 • kurz je určen primárně pro obyvatele Středočeského kraje
 • kurz je určen pouze rodičům dětí do 15 let a dlouhodobě nezaměstnaným
 • v případě potřeby proplatíme hlídání dětí a jízdné (nutno domluvit předem)
 • konkrétní místo konání v Praze: Klimentská 1443/50, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • uprostřed dne je cca 60min. polední pauza (stravování není zahrnuto)
 • lekce začíná vždy v 10 hod.

Kontakt:

Přihlásit se můžete zde, nebo kontaktujte Kamilu Kačmáčkovou, tel.: 774 454 970, e-mail: kamila.kacmackova@ekscr.cz

Grant: 

Kurz je součástí projektu "Hledejme po-volání" (číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001157), který je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.