Zveme vás na seminář:„ Jak na jinakost při práci s lidmi - začněme u sebe“

EKS

Proč se nám s některými lidmi snadno spolupracuje a s jinými nás komunikace naopak vyčerpává? A co je vlastně základní podmínkou pro to, když chci pracovat s lidmi? Druhé lidi je těžké změnit, a proto je klíčové začít u sebe. Seminář představí inspirativními přístupy založené na sebereflexi a lepším poznání sebe sama, které vám usnadní komunikaci s klienty i lidmi ve vašem okolí. A na co se můžete těšit?

Příčinou mnoha nedorozumění jsou často naše očekávání a představy, které si o druhých lidech vytváříme. A jak s tím můžeme pracovat? Seminář nabídne 4 různorodé příspěvky ze světa psychoterapie, koučinku, kariérového poradenství a vzdělávání dospělých. Pod vedením zkušených expertek se seznámíte s unikátní švýcarskou metodou CH-Q, díky které využijeme všechny naše dovednosti, vyzkoušíte si jednoduchou sebekoučovací techniku pro snadnější komunikaci nebo se můžete inspirovat přístupem známého psychoterapeuta Carla Rogerse. 

Seminář  "Jak na jinakost při práci s lidmi - začněme u sebe“ proběhne 18. 03. 2016 v Praze a je určen všem, kteří pracují s lidmi nebo chtějí posílit své komunikační dovednosti. Máte-li zájem semináře se zúčastnit, registrujte se co nejdříve zde, zbýají už jen poslední místa! Účast zdarma, počet míst omezen.

Více informací najdete v programu a pozvánce na akci.

Těšíme se na vás!

Tým EKS

Seminář je završením úspěšného projektu „Lidská práva nediskriminují“ (číslo projektu 3710071), který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.