Zveme Vás na naše nové kurzy!

Veronika Zemanová

V minulém roce jsme v EKS oslavili desetileté výročí od založení naší organizace. Uplynulé roky pro nás znamenali intenzivní práci na poli vzdělávání dospělých. Během realizace řady programů jsme získali bohaté zkušenosti se specifiky vzdělávání znevýhodněných cílových skupin a zaměřili jsme naše aktivity do oblasti kariérového poradenství. Získali jsme cenu Národního kariérového poradenství za rok 2012 a úspěšně dokončili akreditaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. A do nového roku jsme připravili také nové kurzy pro veřejnost.

Zájemcům o kariérové poradenství nyní nabízíme pestrou nabídku interaktivních kurzů. Kurzy jsou určeny nejen pro pracovníky/ce neziskových organizací, ale také pro všechny pedagogické poradce, psychology nebo pracovníky/ce informačních a poradenských středisek úřadů práce, kteří/é hledají nové cesty v oblasti kariérového poradenství. Dále jsou v naší nabídce také kurzy time managementu a kurzy z oblasti personalistiky, které vycházejí z dlouholetých zkušeností s řízením týmu v neziskové organizaci.
Na konci loňského roku proběhl interaktivní kurz LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI (11. 12. 2012) a o tom, jaká byla atmosféra, vypovídají fotografie a také ohlasy účastníků a účastnictohoto kurzu.
Počátkem roku jsme již realizovali kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI, na který přišlo devět účastníků/ic a vy si můžete přečíst jejich ohlasy včetně komentáře lektorkya také si prohlédnout fotografie z kurzu, které vám přiblíží, jak to na našich kurzech chodí.
Pro velký zájem a odmítnutí některých později reagujících zájemců jsme další kurz KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI připravili na 12. 3. 2013, podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Na 1. polovinu roku 2013 jsme pro vás připravili pestrou nabídku interaktivních kurzů:

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V PRAXI
12. 3. 2013, lektorka: Helena Košťálová, délka: 8 hodin

Kurz je určen všem, kteří se při práci s klienty/kami zaměřují na rozvoj jejich dovedností a hledání vhodného profesního uplatnění. Vyzkoušíme si techniky vhodné pro uplatnění při skupinovém poradenství (např. v job clubech) a ukážeme si, jak je lze upravovat pro různé cílové skupiny. Zaměříme se především na nástroje, které nám pomohou identifikovat kvality a silné stránky a jsou vhodné např. pro ženy hledající uplatnění po rodičovské dovolené nebo osoby dlouhodobě nezaměstnané. Seznámíme se s konceptem kompetenčního portfolia a postupy, jak s ním pracovat s klienty/kami při volbě povolání nebo přípravě na přijímací řízení.
Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

MOTIVACE A AKTIVIZACE KLIENTŮ V KARIÉROVÉM PORADENSTVÍ
9. 4. 2013, lektorka: Helena Košťálová, délka: 6 hodin

Na kurzu se naučíte techniky, které Vám pomohou aktivizovat a motivovat klienty, nastavit vzájemná pravidla spolupráce a usnadnit komunikaci. Vyzkoušíte si motivační pohovor v praxi, naučíte se odhadnout typologii klienta a pochopíte různé přístupy k jedincům s odlišnou motivací.
Dále se zaměříme na to, jak využít poznatky o motivaci k zlepšování vzájemné komunikace a k zvyšování spoluúčasti klientů za poradenský proces. Také si ukážeme jednoduché metody a nástroje k nastavení pravidel vzájemné spolupráce.
Na konci kurzu si odnesete pracovní listy, podle kterých můžete realizovat motivační aktivity ve Vaší poradenské praxi.
Evropská kontaktní skupina obdržela ocenění Národní cena kariérového poradenství 2012 v kategorii kariérového poradenství pro dospělé.

JAK ZVLÁDNOUT PRÁCI, RODINU A JEŠTĚ MÍT ČAS NA SEBE
23. 4. 2013, lektorka: Ivana Šindlerová, délka: 6 hodin

Kurz je zaměřen na rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, na ženy, které uvažují o návratu do zaměstnání a na všechny, kteří hledají cestu jak být dobrým rodičem, zaměstnancem či zaměstnankyní a ještě najít čas na sebe. Představíme si „trojnožku“ spokojeného života a pokusíme se identifikovat naše klíčové životní role. Pomocí technik vizualizace si stanovíme cíle a konkrétními kroky dojdeme k plánům, jak jich dosáhnout. Naučíme se jednoduché triky pro každodenní fungování, kdy musíme být plně multifunkční a stíhat „nestihnutelné“.  A to vše beze stresu! Kurz je veden sebezkušenostními  a kreativními technikami.

JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT A MÍT ČAS NA SEBE A RODINU ANEB TIME MANAGEMENT IV. GENERACE
14. 5. 2013, lektorka: Ivana Šindlerová, délka: 6 hodin

Kurz je určen všem, kteří chtějí pracovat, věnovat se sobě i rodině a mají pocit, že to nemohou stihnout, jak by si představovali. Pomocí kreativních technik si určíme, na jaké priority se chceme v blízké budoucnosti zaměřit. Ukážeme si, jak přemýšlet o „čase“, kterého máme všichni stejnou míru. Sestavíme si „kuchařku“ jak efektivně s časem nakládat, jak pozorovat svůj biorytmus a přizpůsobit mu pracovní nasazení a „jak se z toho všeho nezbláznit“. Účastníci a účastnice si osvojí užitečné techniky pro každodenní použití a zjistí, že i když „nestíháme, co bychom chtěli“ můžeme být spokojení.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ HRAVĚ ANEB VYUŽITÍ KREATIVNÍCH TECHNIK V PORADENSTVÍ
28. 5. 2013, lektorka: Helena Košťálová, délka: 6 hodin

Kurz je připraven pro všechny profesionály, kteří se pohybují v oblasti kariérového poradenství (poradce, pedagogy, psychology) a hledají netradiční cesty, jak odhalit skrytý potenciál u svých klientů. Cílem kurzu je poukázat na význam zapojení kreativity a inovací (ve smyslu hledání nových cest a příležitostí) do procesu kariérového poradenství.
Ukážeme si způsoby, jak v poradenství využít výtvarné prostředky, videoukázky, deskové a karetní hry či dramaterapii. Přímo na kurzu si vyzkoušíme metody a techniky, které kreativitu klientů podněcují a vysvětlíme jakým způsobem je využívat.  Budeme pracovat ve skupinách i individuálně, využijeme metody zážitkového kariérového poradenství a sebezkušenostních technik.
Zásobník aktivit využitelných pro libovolnou cílovou skupinu (děti, mládež i dospělé) si účastníci odnesou domů ve formě pracovních listů.

JAK ŘÍDIT ZAMĚSTNANCE NA DÁLKU ANEB PRACUJME „V OBLACÍCH“
4. 6. 2013, lektorka: PhDr. Petra Drahoňovská, délka: 6 hodin

Kurz je určen všem, kteří řídí lidi a zajímá je téma flexibilních úvazků, práce na dálku, motivace zaměstnanců v moderní společnosti vč. tématu svobody v práci. Představíme vám spektrum flexibilních forem práce, které jsou dnes u zaměstnávání lidí možné. Typologie a rozbor přínosů a rizik jednotlivých forem vám pomůže zamyslet se nad tím, které formy můžete využít konkrétně ve vaší organizaci. Seznámíte se s tím, co v dnešní době nejvíce motivuje zaměstnance k samostatné zodpovědně vykonávané práci. A jak tyto motivační prvky jednoduše do vaší organizace zavést například pomocí “cloudových” nástrojů.
Z kurzu si odnesete přehled různých flexibilních forem práce a zhodnocení míry využití daného způsobu pro podmínky ve vaší organizaci. Díky diskusi s ostatními účastníky získáte další zkušenosti a pohled odjinud. Zjistíte, jak opravdu pracovat v oblacích (aneb co je opravdový cloud a co není).

WORKSHOP LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI
11. 6. 2013, lektorka: Helena Košťálová, délka: 6 hodin

Workshop je určen všem, kteří chtějí rozvinout své lektorské dovednosti. Začínáme u scénáře a tipů, jak oživit výuku. Podíváme se také na postupy, které pomohou zapojit účastníky/ce do výuky. Pomocí metody empatické mapy nahlédneme na potřeby naší cílové skupiny a na to, jak je při přípravě lekce zohlednit. Vyzkoušíme si také několik technik vhodných pro kreativní workshopy a podíváme se, jak zvládat obtížné situace ve výuce a naučíme se jim předcházet. Každý/á účastník/ice kurzu si na závěr odnese zpracované vlastní učební plány, které jim usnadní a zjednoduší přípravu lekcí.

JAK SI VYBRAT KVALITNÍ TÝM
18. 6. 2013, lektorka: Ivana Šindlerová, délka: 6 hodin

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům a pracovnicím, kteří vybírají zaměstnance nebo spolupracovníky do svých organizací či oddělení.  Představíme si ověřené metody, kterými lze při výběrovém pohovoru zjistit co nejvíce informací i kandidátovi. Pomocí kreativních a interaktivních technik si sestavíme vlastní profil ideálního kandidáta na pozici do naší organizace. Individuálně vypracujeme scénář pro pohovor, který je šitý na míru našim potřebám. Naučíme se formulovat otevřené zjišťovací otázky a vyzkoušíme si skupinové techniky, které se dají velmi jednoduše využít i pro pohovory do malých organizací. Pří přípravě kurzu jsme vycházeli z dlouholeté zkušenosti EKS s přípravou a realizací přijímacích pohovorů a assessment center.

Těšíme se na vás na některém z kurzů!
Pro přihlášení na kurz nebo více informací kontaktujte prosím Sandru Najmanovou (sandra.najmanova@ekscr.cz)