Znáte své sousedy?

Elena Zotová

Mluví jiným jazykem, kterému nerozumíte? Zajímalo by Vás, o čem mluví a čím žijí? Toto všechno, ale i odpovědi na řadu podobných otázek jste se mohli dozvědět 29. května v Plzni, v kulturním domě „Peklo“, kde se uskutečnila akce „Naše-vaše kultura“. Hlavním cílem bylo najít cestu k porozumění lidí různých národností žijících v Plzni prostřednictvím jejich kultury.

 
Jak zmínil primátor města Plzně Martin Baxa ve svém úvodním slovu: „Téma kultury jiných národností v Plzni je pro nás zajímavé nejen geograficky a z hlediska obohacení zdejšího kulturního života, ale prolíná se i projektem Evropské hlavní město kultury, kdy jedním ze čtyř programových proudů jsou tranzit a kultura menšin. Jeho cílem je budovat prostředí, které integraci cizinců podpoří. Projekt Evropské hlavní město kultury má nejen prezentovat kulturu, ale zároveň vytvořit i vhodné klima pro komunikaci mezi jednotlivými kulturami.“

S přibýváním cizinců a cizinek na území České republiky můžeme sledovat rostoucí úsilí státu o jejich sociokulturní integraci. V duchu naplnění tohoto cíle byla akce „Naše-vaše kultura“ rozdělena na dvě časti: pro odbornou a poté i širokou veřejnost. V prvním bloku zástupci a zástupkyně statní správy a samosprávy seznámili účastníky a účastnice s projekty, probíhajícími v Plzni, uvedli ukázky úspěšných projektu a zmínili se o možnostech zapojení neziskových organizací do projektů a získávaní finančních prostředků z různých zdrojů.

Poté měli prostor k prezentaci zástupci různých organizací, zabývajících se problematikou cizinců a cizinek. Například Mgr. Anna Chalušová (předsedkyně mezinárodního kulturního centra Del Arte) vidí nejlepší cestu komunikace přes umění, protože „umění mluví samo za sebe“. Mgr. Michaela Vondráčková představila Mezinárodní folklorní festival CIOFF® PLZEŇ, který spojuje milovníky folkloru a lidového umění z různých koutů světa. Evropská kontaktní skupina, která již řadu let nabízí úspěšné sociokulturní kurzy pro nově příchozí migranty/ky, se také podělila svými zkušenostmi.

Aby odborná veřejnost během prezentací a diskuze nezapomněla, že nás všechny spojuje kultura, vystoupil během malé přestávky plzeňský operní zpěvák Yevhen Shokalo s hudebním doprovodem své manželky Iriny.

Od 16 hodin byly otevřeny dveře pro širokou veřejnost a byl zahájen bohatý kulturní program. Během akce byly slyšet různé jazyky z celého světa: Saadat Ramadan četla syrské básně, hudební skupina Ignis hrála lidové ukrajinské a zakarpatské písně, vietnamský soubor Son Huong prezentoval lidovou hudbu na tradičních vietnamských hudebních nástrojích. Různorodý doprovodný program zahrnoval například workshop arabštiny, výstavu fotografií „Já-člověk“, stánek tetovaní henou nebo tajemství líčení orientálních krásek. Všichni návštěvníci a návštěvnice mohli také přijít na ochutnávku, kde na ně čekaly pokrmy z Vietnamu, Ukrajiny, Ruska, Nepálu a Afriky.

Doufáme, že se tento festival stane dobrou tradicí a cestou kulturního dialogu, který bude přínosem vzájemné komunikace mezi etnickými minoritami a majoritní společností nejen v Plzni.