Znáte mentoring?

Lenka Kolářová

Mají za sebou intenzivní kurz pro začínající podnikatele. Během něj si osvojili znalosti z oblasti živnostenského podnikání, ale zúčastnili se například také jazykového pobytu pro zlepšení úrovně češtiny. V rukou drží svůj první byznys plán, na jehož přípravě pracovali několik měsíců. A někteří z nich se začínají věnovat samostatně výdělečné činnosti. Migranti a migrantky zahajují své podnikání v rámci našeho vzdělávacího programu „Podnikání Vaše šance“, a aby na to všechno nebyli sami, připravili jsme pro ně možnost spolupráce s mentory.

Součástí kariérového poradenství, které EKS nabízí účastníkům a účastnicím svých kurzů, je také mentoring. Úspěšní absolventi kurzu „Podnikání Vaše šance“ mají možnost získat cenné rady od zkušených podnikatelů a podnikatelek v roli mentorů, kteří se rozhodli podpořit je při zahájení vlastního podnikání. Spolupráce mentora s klientem/kou je ve všech případech založena na individuálním přístupu a nedílnou součástí mentoringu je vedle definování vzájemných očekávání především stanovení si cíle společných setkávání. Klient se tak stává aktivním partnerem, který získává rady od zkušeného profesionála a sám pak pracuje na svém profesním rozvoji.

Pro paní Natálii začala spolupráce s mentorkou v červnu. Natálie vlastní maloobchod s textilem a v současné době připravuje otevření další pobočky v hlavním městě. „Sama jsem už nějaké zkušenosti získala, ale potřebuju si ujasnit, že určité postupy dělám dobře. Také potřebuju poradit od někoho zkušeného, kdo zaměstnává více lidí, protože mě to také čeká a mám z toho zatím spíše obavy.“ EKS získala pro Natálii mentorku Mirku Ekiert z asociace úspěšných podnikatelek Business & Professional Women Praha II., které se rozhodly podpořit i naše další klientky a společně s nimi pracovat na rozvoji jejich podnikání.

Projekt Podnikání Vaše šance je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.