Získejte kvalifikovaného dobrovolníka/ci na stáž!

Martin Petráš

Hledáte dobrovolníka či dobrovolnici, kteří by se zapojili do činnosti vaší organizace? Rádi byste získali pomoc při zpracování náročné administrativy nebo organizaci vašich aktivit? Využijte možnost získat stážistu/ku z řad našich absolventů kurzu zaměřeného na podporu kvalifikovaných migrantů a migrantek při hledání zaměstnání.

Mezi nejčastější profesní zaměření našich účastníků a účastnic patří ekonomika a management, někteří dále pokračují ve studiu vysoké školy i v ČR a většina má pracovní zkušenosti ze své země. Pro získání kvalifikovaného zaměstnání však musí překonat mnoho bariér: od složitých administrativních povinností, jazykové nevýhody oproti rodilým Čechům, nulové praxe v ČR až po častou diskriminaci ze strany zaměstnavatelů. Naše vzdělávání si klade za cíl podpořit je při nalezení vhodného pracovního uplatnění, které bude odpovídat jejich vzdělání a dovednostem. Jeho součástí je pomoc účastníkům/icím získat pracovní zkušenosti v ČR formou stáže.
V současné chvíli tři naše absolventky kurzu projevily zájem o stáž v neziskové organizaci. Všechny mají vysokoškolské vzdělání (obory: ekonom účetní, stavebnictví, geologie), ovládají práci na PC a jejich čeština je na dobré komunikativní úrovni. Navíc mohou nabídnout ruštinu/ukrajinštinu jako mateřský jazyk a k tomu velkou motivaci. První dvě jsou vhodnými kandidátkami pro jakoukoliv administrativní práci, třetí má již zkušenosti s psaním grantů a fundraisingem z neziskové organizace Amiga a největší zájem má o práci spojenou s administrací evropských projektů.
Naše účastnice mají zájem o dlouhodobou stáž (cca 6 měsíců), její rozsah a intenzita samozřejmě záleží na potřebách vaší organizace a konkrétní domluvě. Pokud byste rádi získali stážistku pro vaši organizaci, kontaktujte prosím Martina Petráše (martin.petras@ekscr.cz), který vám poskytne další informace. Můžete nám také poslat své vlastní požadavky na stážistu/tku, naše kurzy budou probíhat celý tento rok a pokud najdeme vhodného kandidáta/tku, dáme vám vědět!

Projekt „Změňte to!“ je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropským sociálním fondem a z rozpočtu hlavního města Prahy.