Získat kvalifikované zaměstnání pomáhají migrantům a migrantkám od září kurzy v Praze!

Veronika Zemanová

Pro migranty a migrantky, kteří stále naráží na překážky při hledání kvalifikovaného zaměstnání, jsme připravili BEZPLATNÉ INTENZIVNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY, jejichž hlavním cílem bude pomoci účastníkům NAJÍT NOVOU PRÁCI. To znamená, že zahrnují nejen výuku, ale i praktickou podporu při hledání pracovního uplatnění.

Jednotlivé lekce jsou zaměřené na přípravu a trénink výběrového řízení při hledání nového zaměstnání (životopis, motivační dopis, pohovor), na práci se silnými a slabými stránkami účastníků, na práva a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu a také jazykovou výbavu (termíny a fráze používané ve výběrovém řízení a při kontaktu se zaměstnavatelem).

Úvodní lekce se koná již 26. září 2012, kromě výuky nabídneme také individuální podporu – kariérní poradenství, pomoc při nostrifikaci vzdělání, podporu dalšího vzdělávání a jiné formy poradenství – dle individuálních potřeb účastníků. Během osmi lekcí proběhne přibližně 40 hodin výuky či tréninku a 20 hodin domácí přípravy, kdy se bude scházet v úzkém kruhu 10 osob.

Nedílnou součástí kurzu bude i následující proces hledání pracovního místa. Prostřednictvím konzultací a poradenství pomůžeme uchazečům o práci po celou dobu výběrového řízení.

Kontakt: Marianka Macková – marianka.mackova@ekscr.cz, tel: 774 454 902
Více informací naleznete ZDE

Projekt „Změňte to!“ je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropským sociálním fondem a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Evropský sociální fond
Praha & EU: investujeme do Vaší budoucnosti