Zážitkový seminář: Jak být spokojeným kariérovým poradcem

Kamila Kačmáčková

Poznáte kariérového poradce na první pohled? A poznáte na první pohled spokojeného kariérového poradce?

V čem tkví tajemství profesionálů z pomáhajících profesí, kteří jsou ve svém oboru dlouhodobě úspěšní, výkonní, kreativní a přitom spokojení s dostatkem energie na volnočasové aktivity. Jak to zařídit, aby vás práce uspokojovala i v dlouhodobém horizontu? Kdo poradí poradcům?

Srdečně vás zveme na na zážitkový seminář, kde se o své zkušenosti podělí zajímaví hosté z různých oborů. Pomůžeme vám ujasnit si svá profesní přání i vlastní limity, získáte praktické nástroje jak pro výkon své profese, tak i pro vlastní duševní hygienu.

Představíme Vám také naši novou publikaci „Spokojený kariérový poradce“, kterou si zdarma odnesete.

Akce je zdarma a je primárně určena kariérovým poradcům, kteří zatím neměli možnost se s činností EKS seznámit, dále pak pracovníkům v sociálních službách a zástupcům státních a krajských organizací, které se tématem kariérového poradenství zabývají.

Seminář se koná v KC Labuť Říčany, ul. 17. Listopadu 214, Říčany u Prahy. V případě zájmu o účast se registrujte zde, a to nejpozději do 31. 10. 2018.

Kapacita je omezena, o výběru účastníků rozhoduje EKS.

Seminář probíhá vrámci projektu "Práce bez předsudků" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437) je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.