Začínáme podnikat s Evropskou kontaktní skupinou

Lenka Němcová

„Co mi kurz přinesl? Hodně zajímavé informace o podnikání, zkušenost připravovat podnikatelský plán, finanční gramotnost a marketing.“ „A mně informace, jak nakládat se svým časem, plně sestavovat plán podnikání i jak dělat prezentace.“ Takto se loučili absolventi a absolventky na závěrečných workshopech kurzu Podnikání - vaše šance. Vzdělávací program na podporu zahájení podnikání pro migranty a migrantky ze Středočeského a Plzeňského kraje realizuje Evropská kontaktní skupina od podzimu 2011.

V naší nabídce pro účastníky/ce kurzu byla intenzivní jazyková příprava, vzdělávací program pro znalost podnikatelského minima, individuální podpora při sestavení podnikatelského záměru, příležitost absolvovat rekvalifikační kurz nebo stáž a konzultace se zkušenými mentory. K dispozici také měli služby našich kontaktních pracovníků, kteří jim pomáhali v komunikaci s úřady a vyřizováním potřebných dokladů pro založení živnosti. Prostřednictvím našeho kurzu jsme úspěšně proškolili během 2 let 70 migrantů a migrantek ze Středočeského a Plzeňského kraje. A jaká je situace absolventů a absolventek kurzu Podnikání - vaše šance dnes? Na podzim loňského roku jste si v našem zpravodaji mohli přečíst rozhovor s absolventkou kurzu, která si otevřela prodejnu oděvů v Praze. V tomto čísle vám přinášíme informace o dalších úspěšných absolventkách, které se rozhodly začít podnikat.
Světlana z Plzně získala díky individuálním konzultacím větší sebedůvěru ve vlastní schopnosti a na workshopech si zlepšila své prezentační dovednosti. Velmi pečlivě pracovala na svém podnikatelském plánu, který pak mohla konzultovat se zkušenými experty z oblasti podnikání. Po absolvování vzdělávacího programu se držela svého akčního plánu, který si na kurzu vypracovala. Podařilo se jí získat dotaci od ÚP, která byla mimo jiné podmíněna kvalitním podnikatelským plánem. V současnosti podniká poslední přípravy na zahájení poradenství v oblasti zdravé výživy a životního stylu.
Olena, taktéž z Plzeňského kraje, zvládla výuku s dítětem v náručí. Do kurzu nastoupila, když bylo jejímu synovi 6 měsíců, a i díky skvělému přístupu ostatních účastnic/ků se jí podařilo zúčastnit všech workshopů a přitom být svému synovi bezprostředně na blízku. Díky své aktivitě a kvalitnímu podnikatelskému záměru získala od EKS dotaci na rekvalifikační masérský kurz. Cílem Oleny je sladit práci s péčí o malého syna a díky založení živnosti bude moci lépe rozhodovat o svém čase. Vzhledem k vysokému počtu účastnic kurzu s malými dětmi byla součástí našeho projektu také služba hlídání dětí a tématu slaďování pracovního a osobního života včetně praktických nástrojů k plánování a organizování jsme věnovali celodenní workshop.
Rovné příležitosti ve vzdělávání pro nás nejsou prázdnou frází. Jsou zásadní hodnotou Evropské kontaktní skupiny a proto aktivně hledáme řešení k odstraňování bariér a vycházíme vstříc potřebám všech našich klientů a klientek. Profily dalších úspěšných absolventů a absolventek kurzu Podnikání - vaše šance z Plzeňského a Středočeského kraje naleznete v dalším vydání našeho zpravodaje.
Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu v ČR a z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí byly kurzy Podnikání - vaše šance poskytnuty všem účastnicím a účastníkům zdarma.

Projekt Podnikání Vaše šance je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.