Výroční konference EKS: „Integrace 6× jinak“

Helena Košťálová

V letošním roce oslaví EKS již 10 let od svého založení. U příležitosti tohoto jubilea připravujeme jednodenní konferenci s mezinárodní účastí a jak její název „Integrace 6× jinak“ napovídá, chceme se s našimi hosty podělit o bohaté zkušenosti v oblasti integrace migrantů a migrantek do společnosti. Společné setkání se uskuteční 23. října 2012 v prostorách Domu zahraničních služeb v Praze.

V průběhu uplynulých let prošla EKS dramatickým vývojem - z organizace, která měla v začátcích pouze 2 stálé zaměstnankyně, se stal velký dvanáctičlenný tým. Naše aktivity se rovněž průběžně proměňovaly a rozrůstaly: z příležitostného pořádání konferencí, seminářů a výzkumů jsme postupem času přešli k realizaci komplexního vzdělávání pro různé cílové skupiny (migranty/tky, matky na mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnané, úředníky, novináře, apod.). Vzdělávání probíhá nejen v Praze, ale i v Středočeském a Plzeňském kraji, kde máme od loňského roku i stálou pobočku. Obsah a podobu vzdělávání průběžně přizpůsobujeme aktuálním potřebám účastníků, a díky tomu jsme nasbírali zkušenosti z různých oblastí (hledání práce, podnikání, kariérní poradenství) a vyzkoušeli řadu metod (od nízkoprahových kurzů zaměřených na předání základních informací po dlouhodobé vzdělávání kombinované s kariérním poradenstvím). Těmito zkušenostmi a „know how“, získaným během 10 let naší činnosti, se chceme „pochlubit“ i v rámci výroční konference, jejíž účastníci budou mít během workshopů a prezentací možnost načerpat inspiraci a nápady pro svou vlastní práci. Právě společné sdílení zkušeností a příkladů dobré z praxe je proto jedním z klíčových témat naší konference.

Proč integrace 6× jinak?

V několika posledních letech se věnujeme především cílové skupině migrantů/tek a proto jsme si jako téma konference zvolili právě jejich integraci do společnosti. Naše vzdělávací aktivity vychází z myšlenky, že „integrace“ je komplexní proces, nelze u něj stanovit přesný začátek ani konec, protože migranti/tky se v průběhu pobytu v ČR ocitají v různých situacích, z nichž vyplývají jejich odlišné potřeby. Vybrali jsme proto 6 různých úhlů pohledu na integraci, které považujeme za klíčové, a každému z nich bude v rámci konference věnován samostatný workshop. Společně se podíváme, jakou roli hraje jazyk v procesu integrace, jak lze vzdělávání upravit pro různé cílové skupiny, jak mohou cizincům pomáhat sociokulturní kurzy, jakým způsobem lze vzdělávání kombinovat s kariérovým poradenstvím a do jaké míry proces integrace ovlivňuje genderové hledisko nebo komunitní rozvoj.

Hostům konference nabídneme možnost vyzkoušet si prověřené metody naší práce, dozvědět se něco nového v oblasti vzdělávání a kariérového poradenství, diskutovat specifika práce s cílovou skupinou migrantů a migrantek a sdílet zkušenosti také s partnery z Velké Británie a Irska. Průvodkyněmi konference, kterou finančně podpořila Nadace Friedricha Eberta, budou zkušené lektorky EKS.