Všichni dokážeme udělat dobrou prezentaci

Markéta Cudlínová

Jaké jsou vaše silné stránky? A můžete uvést nějaký konkrétní příklad? Tyto velmi běžné otázky na přijímacím pohovoru nahání strach i zkušeným kandidátům. Umět prezentovat své  přednosti je ale důležité nejen při hledání zaměstnání -  znalost vlastních kvalit totiž přispívá k zvýšení sebejistoty při komunikaci obecně. Proto se v kurzech s našimi účastníky speciálně zaměřujeme právě na trénink pozitivní sebeprezentace. A jak to v praxi vypadá?

Jednou z našich oblíbených aktivit, které posilují schopnost mluvit o svých silných stránkách, je „Reklama na mě“. Zadání je jednoduché- připravit si pozitivní prezentaci o sobě, která může mít jakoukoliv formu (od klasické prezentace v PPT přes kreativní plakát až po hrané scénky). „Každá reklama je zcela originální. Vždycky mě nejvíc překvapí účastníci, kteří ještě před pár týdny nemohli najít jedinou silnou stránku, a pak přijdou s úžasně propracovanou prezentací“ shrnuje své zkušenosti lektorka Eva Kavková.

Jak může taková reklama vypadat?
Minulý týden jsme se při prezentaci reklam například na chvíli ocitli na degustaci regionálního pivovaru. Jedna z účastnic kurzu pracuje v malém rodinném pivovaru, a k její práci patří mimo jiné organizace degustací pro hosty. Protože ji výroba piva nesmírně fascinuje a je to nejen její práce, ale i velký koníček, předvedla při prezentaci svých dovedností ukázku ze své degustace. Tato performance se jí natolik povedla, že se všichni účastníci a účastnice rázem přenesli z lekce na jedné z akcí v jejím pivovaru.
 

A jak aktivitu "reklama" hodnotí naši účastníci? „Dozvěděla jsem se o sobě novou věc- dokážu mluvit před lidmi a mám dobré organizační schopnosti. Dnes jsem také viděla, že všichni dokážeme udělat dobrou prezentaci“ účastnice Anna.

Kurz připravujeme v rámci projektu „Na cestě do práce“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.