Tisková zpráva: EKS v Praze pomáhá migrantům a migrantkám najít práci

EKS

Mnoho imigrantů žijících v Praze si zde s obtížemi hledá práci, anebo setrvává na pozicích, které neodpovídají jejich často vysoké kvalifikaci. Nemůže za to vždy jen neznalost češtiny, mnoho z nich zde žije už několik let a česky mluví velmi dobře. Problém tkví spíše v malé orientaci v místních poměrech, která je pro získání dobrého zaměstnání neméně důležitá. Kurzy, které imigrantům pomáhají začlenit se do české společnosti, proto v Praze nabízí EKS – organizace, která dlouhodobě působí na poli integrace znevýhodněných skupin s cílem dosažení ekonomické soběstačnosti.

Nabídka kurzů pro imigranty je široká

Velké popularitě se těší zejména několikadenní vzdělávací kurz zaměřený na hledání zaměstnání. Imigranti se v něm učí psát přehledný životopis a motivační dopis, projdou nácvikem výběrového řízení a zjistí, jaké jsou jejich silné stránky.„Ocenila jsem, že kromě praktických znalostí jsem si z tohoto kurzu odnesla i o trochu vyšší sebevědomí, protože mi lektorka pomohla uvědomit si vlastní kvality, které mohu potenciálním zaměstnavatelům nabídnout,“ říká jedna z účastnic kurzu.

Kromě toho jsou však pro imigranty připraveny také odborné kurzy pro prohloubení dosavadního vzdělání – velký zájem je například o daňové poradenství či management, ale i floristiku nebo pedikúru. Dále EKS nabízí job cluby ke vzájemnému sdílení zkušeností, konzultace s experty z žádaných oborů či individuální kariérové poradenství, které je klientům šito přímo na míru a umožňuje jim flexibilně a efektivně směrovat svou profesní dráhu. Hodně zájemců se hlásí i na intenzivní kurz českého jazyka: „Čeština je ruštině trochu podobná, takže se učím rychle, potřebuji ale pomoct s termíny, se kterými se v běžném životě setkávám málo,“ říká jedna z nich. Na kurz se přihlásila proto, aby se zlepšila v jazyce používaném v pracovním styku a nabyla více sebedůvěry potřebné při komunikaci.

Kurzy pomáhají odstraňovat bariéry při hledání práce

Většina zájemců o kurzy pochází z Ruska nebo Ukrajiny, ale i odjinud. Agenda pobytů a pracovních povolení je pro ně komplikovanější než v případě lidí, kteří se do České republiky přistěhovali z jiných zemí EU. Z důvodu počáteční neznalosti jazyka navíc často žijí v komunitách mimo majoritní společnost, což znamená, že kontakt s češtinou i přístup k informacím potřebným k získání práce mají nadále minimální. Díky pestré nabídce vysoce kvalitních kurzů, které kombinují předávání důležitých informací s výukou praktické češtiny se však Evropské kontaktní skupině daří tuto situaci měnit. Nejbližší vzdělávací cyklus pro 10 účastníků proběhne již v dubnu 2015, další se pak budou opakovat v červnu, září a říjnu.

Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu v ČR a z rozpočtu hl. m. Prahy jsou všechny kurzy i další služby poskytovány zdarma.

Kontakt: Daniela Jungová – koordinátorka projektu, daniela.jungova@ekscr.cz, 774 454 970

Projekt Práce jako cesta k integraci (č. CZ.2.17/2.1.00/37008) je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita.