Storytelling jako metoda řešení problému v poradenské praxi

EKS

Když bude pět lidí vyprávět stejný příběh, nikdy to nebude stejné. Každý člověk má totiž svůj příběh, svůj subjektivní pohled na to, jak a proč se události staly. A právě proto je práce s příběhem v poradenství skvělým pomocníkem. Dává lidem možnost volby a otevírá nové příležitosti. Výhodou tohoto přístupu je, že lze příběhy dále využívat jako prostředek ke změně nežádoucí situace. A jak tedy objevit linku příběhu našich klientů a dále s ní pracovat?

V EKS s příběhy našich klientů pracujeme velmi často a s oblibou kombinujeme klasický poradenský rozhovor s metodami tzv. storytellingu. Práce poradce spočívá především v tom, že dá klientovi prostor k novému vyprávění a společně s ním hledá další zápletky v příběhu a rozšiřuje možnosti pohledu na klientův život. Tento přístup se dá skvěle využít při mapování silných stránek, nácviku pozitivní sebeprezentace nebo práci s životními změnami. A jak to může v praxi probíhat?

  • Nejprve klienty požádáme, aby si vybavili například nějakou konkrétní změnu v jejich životě a vzpomněli si, o co konkrétně šlo, jak to celé probíhalo a jaké pocity s ní mají spojené.
  • Následně je necháme celý příběh změny převyprávět vlastními slovy. Poradce v této chvíli pouze naslouchá, v případě potřeby klade doplňující otázky až po dokončení příběhu.
  • Poradce po dokončení příběhu vyzve klienta, aby zkusil zodpovědět na otázku „Co bych se nenaučil, kdyby se tato změna nestala?“
  • V posledním kroku již přichází prostor k pozměnění původního příběhu. Poradce klienta vyzve, aby nyní zkusil celý příběh změny převyprávět s důrazem na učící se momenty, tedy na to, co díky této změně získal/naučil se/uvědomil si. 

A pokud je váš klient otevřen také hravějším aktivitám, můžete na závěr vyzkoušet také stylizované vyprávění příběhů (například převyprávění příběhu jako kdyby to byla detektivka, sci-fi román či western).

Zaujalo vás toto téma? Hledáte nové a kreativní způsoby, jak pracovat se svými klienty? Přijďte načerpat inspiraci na náš nový kurz Storytelling v kariérovém poradenství.