Sebedůvěru žen ve Dvoře Králové a okolí můžeme vidět

Kamila Kačmáčková

Končí rok 2017, a již je to rok a půl, co vzdělávací organizace EKS pracuje s královédvorskými ženami. Rádi bychom Vám představili, co se tento rok událo a na co se můžete těšit v novém roce. Cesta za sebedůvěrou je projekt, kde se ženy zaměřují na svůj osobní rozvoj. Za vedení lektorek se soustředí na svůj rozvoj, od hledání ztraceného sebevědomí, přes prohlubování měkkých dovedností, až po vytváření lokální komunity a prosazování jejich zájmů. Ve Dvoře Králové se letos konalo pět tématických vzdělávacích kurzů měkkých dovedností a pět setkání skupiny akčních žen, žen které se chtějí aktivně zapojit do běhu města a něco změnit. Na podzim pak EKS uspořádalo pro ženy velký rozvojový kurz, ve Vile Čerych v České Skalici. Účastnice v krásném a klidném prostředí vily strávily několik dní a měly tak možnost za vedení lektorek objevovat své silné stránky, naučit se je prezentovat a uspořádat si životní priority.

Většina účastnic byly ženy v průběhu nebo po skončení rodičovské dovolené. Toto období je obvykle pro ženy obdobím mnoha změn. Často s dítětem opustily své pracovní místo a po rodičovské dovolené stojí na křižovatce s mnoha možnostmi. Po delší odmlce v práci je však víc než kdy jindy obtížné, si z tolika možností vybrat tu pravou. Navíc s pokleslým sebevědomým, díky pracovní pauze, je těžké objektivně zanalyzovat všechny své dovednosti a silné stránky. A právě to měl za cíl tento kurz. Pomoci ženám si uvědomit, co všechno se v dosavadním průběhu života naučily, nejen formálně ale mnohdy právě neformálně, jaké mají dovednosti a silné stránky a jak by měly tyto silné stránky dále rozvíjet, aby byly v životě spokojené. Díky tomu si následně dokáží uvědomit své priority a snadněji se mohou rozhodnout, jaká práce by je bavila a jak  by mohly skloubit práci, rodinu a také si najít čas na sebe.

Dojmy účastnic z kurzu, potvrzují, že kurz splnil své cíle:

“Tento kurz mi změnil myšlení. Pomohl mi uvědomit si, co všechno zvládnu, co umím a hlavně co je pro mě opravdu důležité. Potvrdila jsem si, že vše je jen v mých rukou. Základem pro mě bylo zjistit, jak na sobě pracovat a jaké dovednosti rozvíjet. Nezapomínat, že nejsou slabé stránky, jen musím posilovat ty silné. Je také důležité se nepodceňovat, nebýt na sebe až moc přísný.”

“Na kurzu jsem se na sebe sama podívala úhlem pohledu druhých, sestavila jsem si žebříček svých priorit a uvědomila jsem si své silné stránky, na kterých teď začnu pracovat. Ze začátku jsem měla pochybnosti, že bych mohla během mateřské pauzy nabýt vůbec nějaké dovednosti, které by jakéhokoliv budoucího zaměstnavatele zajímaly. Ale na konci kurzu už jsem tyto “soft skills“ měla pojmenované a věřím, že dokážou být dobrým nástrojem pro hledání nového uplatnění v životě.”

Při setkávání žen na kurzech a workshopech se ve Dvoře začala formovat skupinka žen, které se spojily zatím v neformální spolek “Spolek dvorských holek”. Spolek vznikl za účelem trávení společného volného času a za účelem organizace vzdělávacích akcí na královédvorsku. Jejich aktivity můžete sledovat na facebooku https://www.facebook.com/groups/209240386222537/

Do léta nás čeká ještě posledních pár měsíců projektu a posledních pár kurzů pro ženy.

A co se bude konat?

O víkendu  23. - 25.3.2018 se opět podíváme do Vily Čerych, tentokrát na témata Komunikace a na partnerské a rodinné vztahy (přihlásit se stále ještě můžete zde)

Dále se absolventky rozvojového kurzu pojedou setkat do Litomyšli s ženami z Nového města na Moravě, které jsou do projektu také zapojeny, aby společně sdílely příklady dobré praxe, úspěchy i obtíže v životě i při organizaci akcí.

V případě dotazů či zájmu o některý z kurzů nás neváhejte kontaktovat:

tel.: 774 545 970, email: kamila.kacmackova@ekscr.cz