Rozšiřujeme nabídku našich kurzů v Plzni - přihlaste se již dnes!

Martin Petráš

Pro plzeňské migranty a migrantky, kteří naráží na překážky při hledání kvalifikovaného zaměstnání, jsme připravili BEZPLATNÝ INTENZIVNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ, jehož hlavním cílem je pomoci účastníkům NAJÍT NOVOU PRÁCI. To znamená, že zahrnují výuku a praktickou přípravu při hledání pracovního uplatnění.

Kurz navazuje na úspěšný program „Změňte to“, během kterého se v Praze již nyní daří nacházet uplatnění početné skupině migrantů a migrantek. Jednotlivé lekce jsou zaměřené na přípravu a trénink výběrového řízení při hledání nového zaměstnání (životopis, motivační dopis, pohovor), na práci se silnými a slabými stránkami účastníků, na práva a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu. Kurz navíc zahrnuje také výuku českého jazyka, který se zaměřuje na termíny a fráze používané ve výběrovém řízení a při kontaktu se zaměstnavatelem.
Úvodní setkání se uskuteční již začátkem května. Během osmi lekcí proběhne přibližně 40 hodin výuky či tréninku pod vedením zkušeného lektorského týmu. Účastníci a účastnice se budou scházet v úzkém kruhu 10 osob, s nimiž budou moci také sdílet své zkušenosti.

Přihlaste se právě teď na níže uvedené e-mailové adrese či telefonu, kde Vám také rádi odpovíme na jakýkoliv dotaz ohledně kurzu.
Víte o někom, kdo by mohl mít zájem? Předejte náš kontakt dál!

Kontakt: Elena Zotová – elena.zotova@ekscr.cz, tel.: 774 454 561

 
 
Projekt „Na cestě do práce“ je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.