Rozloučení s projektem "Nastartujte svoji kariéru"

Lucie Tvrdíková

Když jsme v roce 2019 připravovali projekt „Nastartujte svoji kariéru“, měli jsme za sebou celou řadu zkušeností v tomto tématu a naprosto jasnou představu, kudy se bude projekt ubírat. Za 18 let praxe jsme byli připraveni na to, že ne vše půjde podle plánu. Jsme zvyklí improvizovat a inovovat, konec konců, vždy se snažíme jít s dobou a přinášet nové metody. Ale člověk míní, virus mění… a všichni víme, jak to nakonec dopadlo. Každý z nás musel v práci i doma řešit situace, které předčily i ty nejdivočejší sny.

Původní záměr projektu byl pomáhat ženám po rodičovské dovolené, aby získaly více sebevědomí nejen v práci. Podporovat je v hledání povolání, které je bude naplňovat, a budou se v něm cítit dobře. Povzbudit je, aby zvládly bez výčitek svědomí skloubit čas pracovní, rodinný a čas pro sebe. To vše se mělo dít na víkendových kurzech, na kterých si skupina vyměňuje své zkušenosti a vzájemně se podporuje. Z původního programu jsme stihli uspořádat jeden víkendový kurz, a poté nezůstal kámen na kameni. Nejdřív měsíc čekání, až to přejde, potom měsíc příprav, učení se novým technikám a programům a vymýšlení nových témat, která reagovala na současnou situaci. Pojďme si naše projektové kotrmelce nahlédnout s pomocí trochy statistiky :-)

Jen co přešla první vlna Covidu, shodli jsme se, že naši pomoc a podporu potřebují nejen ženy na rodičovské a po ní, ale všechny ženy. Rozšířili jsme tedy cílovou skupinu, co nejvíce nám pravidla projektu dovolovala. V původním plánu bylo uspořádat celkem 32 víkendových kurzů za 1,5 roku. Těmito kurzy mělo projít 240 žen. Kromě těchto kurzů bylo ještě několik jednodenních, konzultace a mentoringy. Vše naplánováno tak, aby účastnice projektu zjistily, jakou práci by rády dělaly, probrat to s někým, kdo se v oboru vyzná a naplánovat si, jak svého cíle dosáhnout. Cílem projektu bylo, aby minimálně 120 žen od nás dostalo více než 40 hodin podpory.

Nyní je leden, projekt skončil. Moc děkujeme programu OPZ, že nám umožnil o šest měsíců déle na projektu pracovat a uspořádat více víkendových kurzů, když pro ně byly konečně podmínky. Cíl se povedlo naplnit téměř přesně – podpořili jsme 112 žen nad hranici 40 hodin, ale naše rekordmanka se zúčastnila 199 hodin kurzů a konzultací, to opravdu nikdo z nás nečekal (gratulace Lucii S. :-) ).

K cíli ale vedla mnohem krkolomnější cesta. Ke kurzům osobního rozvoje, manažerských dovedností a komunikace přibyl velmi oblíbený kurz zvládání stresu (neuvěřitelných 7 víkendů). Celkem jste se s někým z našich lektorek a lektorů mohly potkat 39 víkendů. K tomu jsme připravovali pro online kurzy nejrůznější témata, která jsme zrovna považovali za potřebná, rozebírali jsme naše víkendové kurzy na menší online workshopy. Takových workshopů bylo celkem 44 a naše klientky měly možnost si vyzkoušet třeba nenásilnou komunikaci, zvládání změny, aktivní naslouchání, asertivitu… A nezapomněli jsme ani na původní záměr projektu a na online kurzech jste řešily, jak správně napsat životopis, jak motivační dopis, tipy jak si plánovat čas a jak skloubit práci a čas pro rodinu.

A co našim klientkám kurzy přinesly? Nejčastěji jste zmiňovali zastavení se a možnost věnovat se sama sobě, uvědomit si své potřeby a co je brzdí. Odcházely jste s novými kontakty a novým přátelstvím, s pořádkem v hlavě a nastavením cíle. Společně jste sdílely své strasti a zjistily, že není nic špatného na tom, říct si o podporu. A to rozhodně není málo!

Chceme poděkovat všem 340 ženám za účast v našem projektu a také všem lektorkám a lektorům, které je doprovázeli na cestě ke spokojené práci.