Rovné šance na prahu českých domácností aneb zlepšení postavení žen cizinek na trhu práce a ve společnosti

Christo Bjalkovski

Tisková zpráva Sdružení pro integraci a migraci, 25. července 2012

K prvnímu červenci Sdružení pro integraci a migraci, ve spolupráci s Člověkem v tísni, mediální agenturou Ogilvy&Mather a Národohospodářským ústavem AV ČR zahájilo projekt na podporu žen migrantek pracujících v českých domácnostech.

 
Prostřednictvím různých aktivit projektu bychom chtěli posílit rovné příležitosti žen cizinek na trhu práce a zlepšit jejich často nelehkou pozici ve společnosti a v přístupu k pracovním příležitostem,“ říká Magda Faltová, ředitelka SIMI.
Cizinky pracující v České republice se často setkávají na trhu práce s různými formami znevýhodňování, ať již z důvodů národnostních, genderových, či s diskriminačními problémy ve vztahu k jejich práci jako pomocnic v domácnosti, mezi které patří nedodržování pracovní doby, nízké platy, omezování osobní svobody aj. Tyto problémy se mohou dále umocňovat i v kombinaci s faktem neoprávněnosti jejich pobytu, nelegálností vykonané práce či nedostatečnou informovaností.
V rámci projektu tak bude těmto ženám poskytováno zdarma právní a sociální poradenství včetně instruktážních kursů a také připravujeme speciální webovou stránku s praktickými informacemi a kontakty. Na webové stránce budou společně s užitečnými informacemi pro cizinky dostupné i informace k tématu domácí práce pro zaměstnavatele a ostatní laickou i odbornou veřejnost, včetně výsledků z výzkumu, který v průběhu projektu zmapuje ekonomické a sociální postavení těchto žen.
Téma domácích pracovnic je tématem, kterému se u nás doposavad nikdo blíže nevěnoval, proto budou jednotlivé výstupy a zkušenosti prezentovány také prostřednictvím odborné publikace a závěrečné konference projektu. S výsledky výzkumu budeme seznamovat i zástupce státní správy a odpovědné politiky, kteří mohou ovlivnit českou legislativu a migrační politiku. Jedním z hlavních cílů projektu je tak vytvořit prostor pro společenskou diskusi na téma rovných příležitostí a pracovního i sociální postavení žen cizinek ve společnosti a reflexi stávající situace s návrhy na kroky, které by vedly k posílení empatie a pocitu zodpovědnosti a pochopení specifických podmínek, ve kterých se tyto ženy nacházejí. Celé téma bude od roku 2013 také propojovat a propagovat unikátní komunikační kampaň.

Kontakty:
Magda Faltová, projektová koordinátorka, faltova@refug.cz, 224 224 379
Marie Heřmanová, expertka na medializaci, Člověk v tísni, marie.hermanova@clovekvtisni.cz, +420 777 782 088
Kateřina Dederová, PR SIMI, dederova@refug.cz, 224 224 379
www.migrace.com
www.migration4media.com

Dokument vznikl v rámci projektu "Rovné šance na prahu českých domácností", financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, v prioritní ose Mezinárodní spolupráce. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s organizací Člověk v tísni, Ogilvy&Mather a Národohospodářským ústavem AV ČR.