Připravujeme nový kurz zdarma: Nácvikové centrum!

Kamila Kačmáčková

Třídenní intenzivní workshop je zaměřen převážně na otestování svých kvalit a dovedností v praxi. Prostřednictvím zážitkových aktivit si vyzkoušíte, které silné stránky využíváte pro splnění zadaných úkolů, jaké podmínky potřebujete, abyste podali optimální výkon, a která týmová role vám nejlépe vyhovuje. Středem našeho zájmu bude schopnost týmové spolupráce, komunikační dovednosti a posílení pozitivní sebeprezentace, zaměříme se však i na ty kvality, které jsou vaší přidanou hodnotou. Svoje silné stránky budete posuzovat nejen z vašeho úhlu pohledu, ale bude i hodně příležitosti k porovnávání, jak vás vnímá vaše okolí. Naučíte se, jaké principy tvoří dobrý příběh, a vyzkoušíte si, jak je aplikovat při budování vlastního brandu.

Co si z kurzu odnesete?

Získáte rozvojovou zpětnou vazbu na vaši roli ve skupině a vyzkoušíte si, jak se proměňuje v odlišných podmínkách. Otestujete si a prohloubíte své komunikační dovednosti. Vytvoříte si strukturu osobního příběhu využitelnou pro úspěšnou a sebejistou pozitivní sebeprezentaci

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen osobám dlouhodobě nezaměstnaným (min. 1rok), opakovaně nezaměstnaným (v posl. 2 letech min. 12 měsíců) a rodičům dětí do 15 let a samoživitelům/kám s bydlištěm na území Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje

Kontakt:
 
Pro přihlášení a s dotazy kontaktujte Kamilu Kačmáčkovou,
tel.: 774 454 970,