Podzim v EKS přináší pestrou nabídku vzdělávání

Markéta Cudlínová

Září je tradičně měsícem spojovaným se vzděláváním. Se začátkem nového akademického roku přichází často odhodlání konečně na sobě začít pracovat – zlepšit jazyk, doplnit si vzdělání nebo se jen prostě více věnovat svým koníčkům. EKS připravila pro všechny zájemce a zájemkyně o další rozvoj a vzdělávání řadu novinek. Tou nejviditelnější (ale zdaleka ne jedinou) jsou nové webové stránky. Proč se EKS rozhodla změnit kabát, jaké další kurzy kromě těch osvědčených nabízí a co dalšího na podzim chystá, přibližuje ředitelka EKS Eva Kavková v následujícím rozhovoru.

Proč nový web?
Nabízíme celou řadu kurzů, určených různým cílovým skupinám – od kariérových poradců, sociálních pracovníků, přes migranty až po nově otvírané kurzy pro ženy. Kurzy jsou to poměrně různorodé a tak jsme chtěli vytvořit web, který bude jasný, srozumitelný a každý tam hned najde to, co hledá. Je členěný podle typů kurzů – a každá tato linie má pro přehlednou orientaci svoji ikonku. Je to figurka podobná těm z hry „Člověče nezlob se“, protože naše kurzy jsou zábavné, vtáhnou každého účastníka do hry. Všichni se zapojí a nikdo nezůstane stranou, nebo neusne pod tíhou monotónní přednášky, tak jak to někde bývá zvykem.
Aby si každý mohl své vzdělávání snadno naplánovat, najde uživatel na našich stránkách harmonogram s přehledem všech kurzů až do jara příštího roku. Také se může na kurz rovnou registrovat pomocí elektronického formuláře. Zároveň získá informace o lektorce, která kurz učí a může si prohlédnout fotografie z minulých kurzů, aby viděl, jak probíhá výuka v EKS a co může očekávat. Zájemci a zájemkyně se také mohou zúčastnit soutěže, kde vyhrají jeden kurz EKS zdarma – první uzávěrka probíhá právě teď. Stačí jen sledovat náš web.

Jaké kurzy EKS nabízí a komu jsou určené?
V tuto chvíli nabízíme kurzy ve čtyřech liniích. První je zaměřená na rozvoj obecných profesních dovedností, které může uplatnit každý člověk – jsou to například prezentační či lektorské dovednosti, time management nebo řízení zaměstnanců. Pro ty, kteří se věnují kariérovému či sociálnímu poradenství, pracují s klienty nebo je zajímá rozvoj vlastních zaměstnanců, jsou určené kurzy kariérového poradenství. Nově otvíráme kurzy zaměřené speciálně na ženy – ty, které řeší změnu kariéry nebo návrat do práce po rodičovské dovolené. Další novinkou jsou kurzy osobního rozvoje – jejich cílem je rozvíjet schopnosti účastníků a účastnic odhalit a naplno využít svůj potenciál v profesním i osobním životě.

Řadu lidí jistě bude zajímat, jestli jsou kurzy EKS akreditované?
Ano, všechny kurzy kariérového poradenství mají akreditaci Ministerstva školství ČR, s výjimkou naší podzimní novinky. Tou je kurz „Assessment centrum v kariérovém poradenství“, pro který akreditaci teprve chystáme. AC, jak se assessment centru zkráceně říká, zná většina lidí nejspíš z výběrových řízení do velkých firem nebo na vyšší manažerské posty. My jsme se jím nechali inspirovat a upravili jsme jej tak, aby se dalo využít při práci s klienty. Zajímají nás kompetence a dovednosti, které lidé získávají často neformálně, mimo standardní procesy vzdělávání a kterých si často nejsou vědomi. AC je pak dobrý nástroj, jak tyto dovednosti odhalit. Takovým typickým příkladem je žena na mateřské či rodičovské dovolené, která dokáže brilantně řídit celou domácnost i rodinu, často na minuty přesně, ale sama má pocit, že není v ničem dobrá.

U nás si potrpíme na diplomy – co tedy mohou v tomto ohledu účastníci u EKS získat?
Nedávno jsme úspěšně završili akreditační proces i na Ministerstvu práce a sociálních věcí – což je určitě dobrá zpráva pro všechny sociální pracovníky a pracovnice, kteří by se rádi přihlásili do našich kurzů. Také chystáme autorizovanou zkoušku z profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.  Na tuto zkoušku se může přihlásit každý, kdo se věnuje lektorování, má dostatek zkušeností, a chce získat oficiální stvrzení své praxe. Zkouška je adekvátní tomu, kdyby podobný předmět vystudoval a měl svoji kvalifikaci potvrzenou diplomem.  V dnešní době řada lidí působí v profesích, které se liší od toho, co kdysi vystudovali a tyto autorizované zkoušky jim pomáhají transformovat letitou praxi v oficiálně uznávaný certifikát, který je někdy zaměstnavateli vyžadovaný.

Nabízí EKS něco dalšího kromě otevřených kurzů?
Určitě. Pokud někdo řeší poptávku po specifickém školení nebo potřebuje proškolit své zaměstnance, nabízíme i kurzy „na klíč“ – v oblasti profesního rozvoje a kariérového poradenství, výběru a řízení zaměstnanců a lektorských, prezentačních a komunikačních dovedností. Obsah i metody přizpůsobujeme samozřejmě potřebám klientů. Nedávno jsme například pomáhali týmu Krajského vzdělávacího centra v Plzni nastavit systém kariérového poradenství, se kterým dosud neměli příliš velké zkušenosti. Na podzim zase připravujeme školení pro pracovníky Správy uprchlických zařízení na téma výběr zaměstnanců.
Také nabízíme individuální poradenství. Osobní konzultace u nás využívají především ti, kteří hledají zaměstnání, které by je uspokojovalo, a chtějí si ujasnit, jak mohou profesně uplatnit své dosavadní zkušenosti. Často také potřebují posílit své sebevědomí a poznat všechny své silné stránky. Lidé si často neuvědomují či neváží dovedností, které získávají neformální cestou – ať už třeba v rodině, nebo třeba při zájmové nebo dobrovolnické činnosti. Přitom tyto dovednosti můžeme uplatnit v zaměstnání stejně dobře jako to, co se naučíme ve škole nebo v nějakém kurzu.