Otevíráme bezplatné kurzy pro migranty a migrantky

Marie Burdová

Jste cizinec nebo cizinka? Chcete si najít odpovídající zaměstnání a zároveň toužíte po tom plně se zapojit do místní komunity? Potřebujete nejdřív zlepšit svou úroveň češtiny a získat potřebnou jistotu a sebevědomí? Vyberte si z některých z našich kurzů pro cizince, které vám pomohou být úspěšnější a spokojenější v pracovním i osobním životě.

 

Kurzy osobního rozvoje

V průběhu kurzu krok po kroku zmapujete své silné stránky. Pojmenujete si jasně, v čem jste dobří, a v čem spočívá vaše jedinečnost. Naučíte se prezentovat své silné stránky a být přesvědčiví u pracovního pohovoru. V neposlední řadě si během kurzu vypracujete vlastní portfolio, které vám umožní vidět všechny své kvality pohromadě, a které je skvělou pomůckou u pracovního pohovoru.

Aktuální termíny a přihlášky

Kurzy komunikačních dovedností

Kurz komunikačních dovedností vám pomůže posunout vaše komunikační schopnosti na novou úroveň. Naučíte se správně volit slova v krizových situacích, nebrat si kritiku osobně, umět dávat konstruktivní zpětnou vazbu a jasně formulovat, co doopravdy chcete. Cílem kurzu je posílit vaše sebevědomí a jistotu v různých komunikačních situacích.

Aktuální termíny a přihlášky

Kurzy češtiny

Kurzy českého jazyka pro cizince jsou určeny všem, kdo chtějí zlepšit svůj mluvený i psaný projev a získat v češtině potřebnou jistotu pro každodenní situace. Nabízíme dvě úrovně (mírně pokročilí a pokročilí) s různou intenzitou výuky. Vyberte si z odpoledních nebo víkendových kurzů a posuňte svou češtinu zase o kus dál.

Aktuální termíny a přihlášky

Práva a povinnosti v České republice

Je pro vás obtížné zorientovat se v pracovně právním systému České republiky? Tápete při jednání s úřady? Nevíte, kde hledat oficiální informace? Přijďte na informační kurzy, které Vám pomohou zorientovat se v právech a povinnostech spojených s životem v ČR.

Aktuální termíny a přihlášky

Důležité informace

  • Kurzy jsou ZDARMA
  • Kurzy jsou určeny pouze migrantům/kám ze zemí mimo EU s bydlištěm na území hl. m. Prahy
  • Kurzy probíhají v českém jazyce
  • Je možné zúčastnit se více kurzů
  • V případě potřeby zajistíme hlídání dětí

Kontaktujte nás:

Marie Burdová: tel.: 774 454 970, e-mail: marie.burdova@ekskurzy.cz

 

Kurzy jsou součástí projektu "Jsme v Praze doma" (číslo projektu CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011223), který je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.