Online konzultacemi k větší jistotě

Lucie Tvrdíková

Motto EKS zní „Cesta ke spokojené práci“ a přesně to je i cílem kurzů, které matkám na mateřské nabízíme, a konzultací, které nyní můžete využít. I v době omezení kvůli nouzovému stavu nepolevujeme a konzultace i některé kurzy nabízíme online. Téma online konzultace si volíte sami, domluvíte si s lektorem či lektorkou termín a potom ho/ji máte hodinu jen pro sebe.

Naši zkušení lektoři a lektorky Vám i přes Skype nebo telefon dokážou pomoci zmapovat si cestu k vysněné práci. Ta může být plná překážek – například nejsme zvyklí o sobě mluvit. Konzultace dává prostor zaměřit se na sebe, své schopnosti a svůj rozvoj. Můžete s lektorem přizpůsobit Váš životopis a motivační dopis tak, aby zdůrazňoval Vaši osobnost a dovednosti a odpovídal pozici, kterou hledáte. „Teď už vím, jak na to. Cítím se jistější,“ uzavřela sezení klientka, se kterou se náš kariérový poradce Dominik připravoval na pohovor.

Pokud si nejste jisti, jestli právě teď máte práci snů nebo kterým směrem se vydat, aby Vás bavilo chodit do práce, jste ideální kandidát či kandidátka na naše konzultace. Naše lektorky a lektoři Vám pomohou uvědomit si, v čem jste dobří. A že to, co vás baví, se dá pojmenovat jako dovednost, kterou se můžete pochlubit. Když společně proberete Vaše silné stránky a další pozitiva, přijdete společně i na oblast, ve které vše nejlépe využijete. „Jsem fakt dobrá a umím toho spoustu“, zaznělo na konci konzultace z úst klientky, se kterou poradce Dominik hledal a popisoval její silné stránky. „Z klientčiny tváře vyzařoval pocit potěšení a zároveň překvapení, jak v běžném životě spoustu věcí přehlížela“ dodává Dominik.

Být spokojený neznamená přehlížet těžkosti nebo utíkat od problémů, ale umět je zvládat s klidnou myslí a vírou ve své kompetence. Dokázat přijmout i nepříjemné situace, jít dál bez větší újmy. Prvním slovem z našeho motta je cesta. Na konzultacích se společně zaměříme na vaši konkrétní cestu, která může nabírat různých podob. Jak využít své schopnosti a dovednosti, abyste si cestu více užívali? Na to můžeme společně hledat odpověď. Proces je to, co by nám mělo přinášet radost, nikoli výsledek. Ten je pomíjivý.

Pokud chcete:

  • Objevit své silné stránky
  • Zlepšit Vaši sebeprezentaci
  • Získat větší jistotu v době nejistoty
  • Upravit životopis a motivační dopis
  • Připravit se na pohovor
  • Nebo máte obdobné téma

Kurzy a konzultace pro matky na mateřské ve vybraných krajích jsou součástí projektu "Nastartujte svoji kariéru", který je financován z Operačního programu zaměstnanost.

Neváhejte se zeptat na více informací na níže uvedeném kontaktu:

Lucie Tvrdíková - e-mail: lucie.tvrdikova@ekskurzy.cz; tel.: 774 454 970