Ohlédnutí za seminářem "Jak být spokojeným kariérovým poradcem"

Kamila Kačmáčková

V kariérovém poradenství existuje spousta různých účinných technik, jak pracovat s klienty. Tyto techniky se různě vyučují a je na ně kladen veliký důraz. Často se ale zapomíná na důležitý fakt. A to ten, že nejhlavnějším článkem v celém poradenství je poradce sám. Jeho klid a pohoda jsou proto klíčové aspekty pro úspěšné poradenství.

Současný styl života je ovšem hektický. Máme klienty a jejich problémy, další povinnosti v práci, rodinu, přátele... Jak si za těchto podmínek v sobě udržovat klid a pohodu?

Za účelem zodpovězení této otázky EKS předminulý týden pořádalo seminář „Jak být šťastným kariérním poradcem“. Sešlo se zde přes padesát sociálních pracovníků, výchovných i kariérových poradců a pedagogů.

Jaké tipy a rady zazněly? Co můžeme udělat pro psychickou a fyzickou pohodu sebe i svých klientů?

Krok jedna – naslouchat svému tělu a neignorovat jeho signály. Únava, opakované virózy, oslabená imunita. To jsou projevy, kterými nám naše tělo dává najevo, že je toho dost a je třeba zvolnit. Nehonit se jako Ferrari, když náš vnitřní motor jede rychlostí škodovky, jak trefně na semináři poznamenala terapeutka a lékařka Tereza Hodycová.

Krok dva – odhalit své vnitřní stresory. Co mne vnitřně pohání a motivuje? Jak vnímám práci a odpočinek? Jaké vzorce chování si s sebou nesu ze své rodiny? Neúprosné termíny a nové úkoly jsou stresujícími vnějšími podněty. Často ale nejsou těmi nejhlavnějšími. Většinou si na sebe největší bič užíváme totiž my sami. Klademe na sebe vysoké nároky a nevědomky se tak honíme a zavalujeme prací.

Krok tři -  nebýt vždy perfektní. Dokonalost je nedosažitelný cíl a honění se za ní stojí velkou námahu i čas. Většinou si myslíme, že po nás dokonalost vyžaduje okolí. Opak je však pravdou. Často tak vysoká měřítka pro sebe vytváříme my sami. Sil ovšem nemáme nazbyt, a proto je třeba s nimi nakládat účelně a hospodárně.

Krok čtyři -  naučit se být někdy nedostupný. Jsme vždy a všude dosažitelní. Každý se nám dovolá, emaily můžeme řešit i doma mimo pracovní dobu či o víkendu. Nic nás to přece nestojí, jen rychle odpovíme na jeden, druhý, třetí email, vyřídíme ještě jeden telefonát. Hranice mezi prací a volným časem se stírají a my vlastně nikdy nevypínáme. Pořád jsme v pohotovostním modu. Neumíme relaxovat.

Tyto hlavní tipy ze semináře EKS mohou vylepšit nejeden život. První krok, tedy uvědomění těchto problémů, jsme udělali. Nyní je čas na nich zapracovat. Rady jak na to naleznete společně s mnoha dalšími tipy v nové příručce EKS, určené kariérovým poradcům, kterou můžete získat zdarma zde, nebo na 8hodinovém kurzu Jak zvládat stres a mít víc prostoru na seberealizaci a 24hodinovém kurzu stress managementu pro pedagogické pracovníky.

Seminář proběhl v rámci projektu "Práce bez předsudků" (číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003437), podpořeného z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.