Obdivuhodné kroky a pokroky

Lenka Němcová

Dnes vám přinášíme poslední část ze série článků o lidech, kteří se rozhodli začít pracovat „na sebe“. Jak a proč začali podnikat migranti a migrantky, kteří se zúčastnili projektu „Podnikání – Vaše šance“? Pomohlo jim vzdělávání s EKS? Jaké překážky museli zájemci a zájemkyně o podnikání překonat? Několik odpovědí na tyto otázky přinášíme v našem ohlédnutí za projektem, který jsme realizovali od října 2011 do března 2013.

„Pracuju jako uklízečka. Jsem zcela závislá na agentuře, která mi dává práci. Nemůžu si dělat žádné plány na volný čas, protože nevím, kdy mě budou potřebovat. Moje děti tady chodí do školy, dobře se učí, mají české kamarády. Našli jsme tu nový domov,“ říká Daria, která do Plzně přišla z Moldávie před šesti lety. „Rostou mi před očima a já mám tak málo času se jim věnovat. Ale nejhorší je ten strach, že přijdu o práci. Že už mě agentura nebude potřebovat. Nechci být na „pracáku“, vždycky jsme s manželem dokázali rodinu uživit, ale je to hrozný stres.“ Daria se do kurzu přihlásila v době, kdy už nějakou dobu uvažovala o tom, že by se mohla zkusit živit jako kadeřnice: „Jedné kolegyni se líbily sestřihy mých dětí a ptala se, kde je nechávám stříhat? Když zjistila, že je stříhám sama, hned se začala vyptávat, zda bych ji mohla taky ostříhat? A já si řekla, proč ne? Tak to všechno začalo. Začít pracovat jako kadeřnice mě dlouho lákalo, hodně jsem o tom přemýšlela, ale nevěděla jsem, kde začít. A pak jsem se dozvěděla o kurzu EKS. Byl to obrovský impuls, řekla jsem si, že taková šance se už nebude opakovat, a to mě vedlo k tomu, že jsem sebrala veškerou odvahu a rozhodla se, že to zkusím. Kurzy pro kadeřnice jsou, ale co všechno to papírování? Měla jsem obavy, abych neudělala nějakou chybu, neměla problémy s úřady. Na kurzu jsem získala všechny informace, bylo to moc užitečné. Navíc jsem poznala nové lidi, hodně si teď pomáháme a podporujeme se v našich plánech. Na začátku to vypadalo příliš složité, ale dnes mám víc sebedůvěry, že to dokážu.“
Příběhy našich klientů a klientek na začátku často spojuje neznalost povinností živnostníků/ic a obavy z jednání na úřadech spojené s vyřizováním potřebných dokumentů pro zápis do živnostenského rejstříku. Ale i zde je možné se setkat s výjimečným přístupem „osvícených“ lidí na správných místech. O konkrétní pozitivní zkušenosti hovoří kontaktní pracovník EKS Christo Bjalkovski: „Jedna z účastnic našeho projektu – paní Shahira se rozhodla po řadě úspěchů s domácím pečením tradičního cukroví, že si zaregistruje živnost na cukrářskou výrobu. Posledním krokem, který jí chyběl před vlastním rozhodnutím začít se věnovat svému koníčku profesionálně, byly základní informace k možnostem podnikání v České republice v rámci našeho kurzu a povzbuzení i ze strany našich konzultantů a mentorů. Zdálo se, že vše půjde bez problémů, ale ouha. K registraci je potřeba výpis z rejstříku trestů ze země původu, což jak se ukázalo v tomto případě je dlouhodobý proces na několik měsíců (pokud nejste v příslušné zemi a netrávíte tam svůj čas obíháním příslušných úřadů) s nejistým výsledkem. Prostě bezvýchodná situace. Přitom paní Shahira má trvalý pobyt (se statutem rezident EU) a žije zde asi 10 let. Nicméně vedoucí živnostenského úřadu, se kterou jsme konzultovali možnosti uznání výpisu pouze z rejstříku trestů ČR, neváhala a z vlastní iniciativy dojednala přes Ministerstvo vnitra i Ministerstvo obchodu ČR, že v tomto a podobných případech, kdy je fakticky člověk občanem EU, není již potřeba dokládat bezúhonnost ze země původu. Výsledkem je nakonec metodický pokyn nadřízeného orgánu všem živnostenským úřadům Středočeského kraje, že u rezidentů EU stačí jen výpis z rejstříku trestů ČR. Obdivuhodný a v „našich krajích“ nevídaný vstřícný způsob řešení úředních záležitostí.“
Paní vedoucí příslušného živnostenského úřadu patří náš velký dík a všem našim účastnicím a účastníkům přejeme i nadále hodně štěstí a odvahu při realizaci všech jejich plánů.
Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu v ČR a z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí byly kurzy Podnikání - Vaše šance poskytnuty všem účastnicím a účastníkům zdarma.

Projekt Podnikání Vaše šance je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.