Novinky ze světa kariérového poradenství

Helena Košťálová

V reakci na potřebu adaptovat se na dnešní rychle se měnící svět práce, sílí v kariérovém poradenství trend nazývaný „řízení vlastní kariéry“ (Career management skills - CMS). Dnešní člověk jen stěží nalezne jedno pracovní místo na celý život. Stále častěji čelíme různým změnám na trhu práce. Logicky je v lepší pozici ten, kdo se dokáže na změnu připravit s předstihem a využít ji ve svůj prospěch. Proto dnešní kariéroví poradci svoji práci nezužují jen na výběr konkrétního pracovního místa pro svého klienta, ale více posilují jeho univerzální schopnosti potřebné k řízení vlastní kariéry po celý život.

Tento trend zachytila a zapracovala do svých aktivit i EKS, především v oblasti vzdělávání a poradenství poskytovaném pro migranty/ky a ženy připravující se na návrat z rodičovské dovolené. O svoje zkušenosti s realizací kurzů pro cizince a cizinky jsme se podělili na mezinárodní konferenci Cross Border 2012, která se uskutečnila v květnu ve slovinském Bledu.

Konferenci pořádalo centrum Euroguidance, které vytvořila Evropská komise za účelem sladění různých přístupů k poradenství v Evropě. EKS vedla jeden z interaktivních workshopů pod názvem „Empowerment in a diverse society“, na kterém měli účastníci a účastnice možnost „ochutnat“ metody CMS skupinového poradenství pro cizince/ky. Zastřešujícím tématem třídenní konference byl kariérový management. Na intenzivních workshopech si účastníci a účastnice vyzkoušeli nové metody kariérového poradenství (např. socio-dynamické mapování), diskutovali možnosti rozvoje silných stránek klienta či postupy jak promítnout do poradenství celostní přístup zohledňující nejen profesi, ale i osobní život.