Naučte se rozvíjet své klienty pomocí metody Assessment centra

EKS

Poskytujete pracovní poradenství nebo organizujete skupinové poradenské kurzy? Hledáte inspiraci pro vaši praxi? Přijďte si k nám vyzkoušet, jak fungují metody Assessment centra (AC) v kariérovém poradenství.

Metoda AC totiž zdaleka není vhodná pouze pro výběr zaměstnanců. Tuto metodu již několik let s úspěchem využíváme při přípravě našich klientů na pohovor, v rozvojových kurzech i během individuálního poradenství. Techniky AC v poradenství totiž přináší zásadní úspěchy při odhalování silných stránek, podporují sebevědomí klientů a jejich motivaci dále se rozvíjet.

Tuto metodu lze navíc velmi jednoduše upravit na míru různým cílovým skupinám. Velmi se nám osvědčila např. při práci s cizinci, matkami na mateřské nebo s dlouhodobě nezaměstnanými.

Na kurzu se naučíte:

  • odhalit a dále rozvíjet silné stránky klientů pomocí technik AC
  • používat moderní metodu „STAR“ pro nácvik pracovního pohovoru
  • jak předávat zpětnou vazbu „PĚTI P“ s důrazem na pozitivní výkon klientů

Metody AC v kariérovém poradenství opravdu fungují

Za náš komplexní poradenský přístup využívající metody AC jsme obdrželi ocenění Národní cena kariérového poradenství 2012 a individuální cenu za lektorskou činnost v kariérovém poradenství za rok 2013.

Přihlaste se na kurz již nyní:

Assessment centrum v kariérovém poradenství

Datum: 24. 11. a 25. 11. 2014
Čas: 10:00 – 16:30 hod.

Obsah kurzu:

Kurz vychází z metody Assessment centra (AC), které je jednou z metod výběru zaměstnanců. Techniky AC aplikované do kariérového poradenství jsou využitelné pro rozmanité cílové skupiny sociálních služeb. Přináší zásadní úspěchy v tom, že umožňují identifikaci kompetencí, podporují sebevědomí klientů a jejich motivaci k seberozvoji. Dále přispívají k aktivizaci při hledání zaměstnání, přináší nový náhled na volbu zaměstnání a často také vedou k ujasnění při výběru rekvalifikace nebo dalšího vzdělávání. Seznámíte se s konceptem AC převedeného do kariérového poradenství a zaměříme se především na nástroje, které nám pomohou identifikovat kompetence klientů na základě jejich výkonu ve sledovaných aktivitách (např. individuální pohovory, modelové situace a rolové hry, diskuse se společným cílem nebo případové studie). Osvojíme si praktické techniky pro vedení pracovního pohovoru a rozvoj komunikačních dovedností klientů. Vyzkoušíme si metody pro objektivní hodnocení sledovaného výkonu spolu s předáváním zpětné vazby klientům.

Další informace a online přihláška ZDE.