Naše nová kniha se umí přizpůsobit potřebám čtenáře

Markéta Cudlínová

Jedno staré africké přísloví říká: „Jak dobře byla střecha postavena, poznáme, až když přijdou deště.“ A protože život s sebou přináší nejednu přeháňku, vyplatí se pracovat na naší psychické odolnosti. Tak jako střecha ochrání dům před nepřízní počasí, ochrání nás odolnost před nepříznivými situacemi. A právě tomu, jak prakticky naši psychickou odolnost posilovat a trénovat, je věnovaná naše nová interaktivní kniha Životem s lehkostí /Jak trénovat odolnost/, která vznikla na základech práce v projektu "Jsme v Praze doma". Díky tomuto projektu jsme uplynulé 3 roky pomáhali cizincům a cizinkám pocházejících ze zemí mimo EU se snazším začleňováním do společnosti i s hledáním práce, která by lépe odpovídala jejich schopnostem a zároveň je více naplňovala.

Na jaká témata se můžete těšit

Knihu jsme napsali pro všechny, kteří si přejí zvládat výzvy s větším nadhledem a lehkostí a mají chuť na sobě pracovat. Propojujeme v ní několik témat, která k posílení odolnosti přispívají. A právě jejich kombinace a důraz na vyváženost odlišují tuto knihu od běžných publikací věnovaných osobnímu rozvoji. Najdete zde pět kapitol – první a třetí je věnována posilování naší vnitřní stability a mentální pružnosti, druhá a čtvrtá se zaměřuje na rozvoj našeho sebepřijetí a vnitřní disciplíny. Závěrečná kapitola nabízí prostor k vlastnímu zhodnocení, nakolik se nám v jednotlivých oblastech daří a co chceme aktuálně rozvíjet. Zároveň kniha čtenáře povzbuzuje k vzájemnému kombinování a propojování všech těchto oblastí (například je důležité umět vytrvat na cestě za našimi cíli, a zároveň nezapomínat pravidelně dočerpávat síly).

Kniha, která se umí přizpůsobit potřebám čtenáře

Díky propojení praktických tipů s prostorem pro vlastní zamýšlení a zaznamenávání nápadů kniha otevírá tomu, kdo s ní právě pracuje, příležitost prozkoumat svou odolnost opravdu z blízka. K tomu, abyste se s námi na tuto dobrodružnou výpravu mohli vydat, potřebujete jen fungující počítač, čas a trochu zvědavosti. A pak už záleží jen na vás, jak bude kniha vypadat, až ji „dočtete“. Věříme, že vás kniha bude nejen bavit, ale přispěje i k tomu, že si s budoucími výzvami lépe poradíte.

 

Projekt „Jsme v Praze doma“ a na něj navázaná publikace jsou financovány z Operačního programu Zaměstnanost. Běží od srpna 2019 do června 2022 a je zaměřený na integraci cizinců ze zemí mimo EU žijících v Praze.