Naše lektorka a kariérová poradkyně Helena Košťálová získala první cenu

Sandra Najmanová

Helena Košťálová, lektorka a kariérová poradkyně Evropské kontaktní skupiny, vyhrála minulý týden historicky první cenu pro jednotlivce v soutěži Národní cena kariérového poradenství. Porotci a porotkyně soutěže, kterou pořádá již pátým rokem Centrum Euroguidance pod záštitou Ministerstva školství, ocenili výsledky její dlouholeté práce, ve které pomáhá ženám na rodičovské dovolené získat sebevědomí, objevit skryté dovednosti, které získaly v průběhu života a nalézt pracovní uplatnění. V porovnání s ostatními evropskými zeměmi je v ČR zaměstnanost matek dětí ve věku do 5 let na poloviční úrovni (pouze 35% matek takto starých dětí je ekonomicky aktivních oproti evropskému průměru 59,7%). A právě kariérové poradenství ženy s malými dětmi na jejich cestě k zaměstnání podporuje.

Kariérové poradenství je moje srdeční záležitost a určitě není náhoda, že jsem se k němu, byť neplánovaně, dostala. Vzdělávání dospělých se věnuji už deset let. V kurzech přípravy na pracovní pohovor jsem se často setkávala s obavami klientek z prezentace před zaměstnavatelem. Samotné zvládnutí prezentačních technik však jejich nejistotu nezmírnilo. Teprve, když odhalily své silné stránky a naučily se o nich mluvit, měly na pohovorech úspěch. Proto jsem se začala čím dál více zaměřovat na to, jak mapovat a rozvíjet potenciál každého člověka, od toho byl již jen malý krůček ke kariérovému poradenství“, shrnula svou profesní cestu laureátka ceny Helena Košťálová.

Proč je kariérové poradenství důležité? Jen málo lidí má dnes před sebou perspektivu práce ve stejné firmě po celý život. Většina z nás je však již od dětství vedena k jedné určité profesi, a své dovednosti pak rozvíjíme jen do té míry, do jaké je po nás tato profese vyžaduje. Ve chvíli, kdy se změní potřeby zaměstnavatelů – což může být v dnešní dynamické době kdykoli, se velmi rychle ocitneme se bez práce a naše šance na uplatnění v jiném oboru jsou malé.

Nedávné události s uzavíráním těžby v dole Paskov a hromadným propouštěním horníků to jen potvrzují. Vyučený horník si jen těžko najde jinou práci, protože se celý život specializoval na jednu jedinou profesi. „Cílem kariérového poradenství je pomoci lidem uplatnit své dovednosti v různých pracovních pozicích a lépe svou kariéru plánovat. Klíčové je znát svůj potenciál, proto vždy začínám u silných stránek každého klienta. Společně hledáme tu “správnou” práci, práci, která bude klienta bavit a naplňovat.“ říká Helena Košťálová.

Nabídku kurzů, které Helena Košťálová lektoruje najdete zde.