Máte „neřešitelný“ problém? Zaměřte se na budoucnost!

EKS

V životě se čas od času objeví problém, se kterým si nevíme rady. Sama jsem zvyklá řešit všechny věci z gruntu. Pustím se do analýzy všech možných příčin a jednotlivých situací, slov, lidí, kteří jsou s problémem nějak spojené. „Proboha, kde jsem udělala chybu!?!“ ptám se sama sebe dokola. A tak si lámu hlavu a přemýšlím, co a jak jsem měla nebo mohla udělat jinak, jaké je poučení... A jak z tohoto začarovaného kruhu ven? Pomoci může znalost našich silných stránek a pozitivní koučing.

Technika posilujícího koučingu nepátrá po příčinách nezdaru a neúspěchu, ale pracuje hlavně s tím, co se nám v minulosti povedlo a jak bychom to mohli využít v aktuální situaci. Ale copak není pravda, že problémy se musí řešit komplexně a pokud neodstraním příčiny, nemůže se nic změnit?

Největší rozdíl oproti klasickému přístupu k problémovým situacím spočívá v orientaci do budoucna. Při přemýšlení nad řešením problému je tedy dobré představit si, jak by situace, která nám dělá vrásky, měla vypadat, abychom se cítili dobře a měli pocit, že jsme problém vyřešili. Až pak přijde na řadu zpětný pohled do minulosti.

Zásadní rozdíl ale je v tom, že se neptáme, kde jsme udělali chybu ani co jsme mohli zlepšit. V minulosti naopak pátráme po tom, co jsme kdy udělali dobře! Jaké naše silné stránky, dovednosti, znalosti, kompetence se nám v minulosti osvědčily a můžeme je využít i při řešení aktuálního problému. Jakmile si totiž nasadíte pomyslné „brýle svých úspěchů“, stane se váš problém rázem menším a snáze řešitelným.

Rádi byste si tento přístup vyzkoušeli v praxi? Přijďte na kurzy osobního rozvoje či slaďování práce a rodiny a naučte se využít vlastní potenciál. V EKS totiž s tématem hledáním silných stránek umíme pracovat!

Techniku pozitivního koučingu jsme měli možnost trénovat na kurzu „Strong based couchingů, který proběhl v rámci projektu "Inspirace a inovace v kariérovém poradenství", který je financován Erasmus+ Programme of the European Union.