Kurz „Kariérní poradenství v praxi“ máme úspěšně za sebou! V dalším kurzu se dozvíte, jak motivovat klienty.

Irina Milordová

V úterý 12. 3. 2013 úspěšně proběhl kurz „Kariérní poradenství v praxi“. Některým účastníkům kurz pomohl "...lépe se zorientovat v práci s klientem", jiní si uvědomili, že "...tam, kam směřuji je špatný směr".

Lektorka kurzu Helena Košťálová celkově hodnotí kurz velmi pozitivně, stejně tak i atmosféru ve skupině. Jak sama dodává, účastníci si sami nejvíce cení toho, že si mohou vyzkoušet různé metody na vlastní kůži. „Účastníci pozitivně hodnotí fakt, že si sami na sobě vyzkusí roli poradce i klienta. Na konci kurzu každý odchází prakticky vybavený a získané zkušenosti obratem realizuje ve své poradenské činnosti.“
Stejně tak i zpětná vazba od účastníků je velice pozitivní. Zejména na lektorce ocenili účastníci její znalosti, způsob komunikace, lidský přístup a vysokou profesionalitu.

Na kurz bude 23. 4. 2013 navazovat další seminář, tentokrát zaměřený na motivaci v poradenské praxi s názvem " Co platí na vašeho klienta?"
Tentokrát se naučíte techniky, které Vám pomohou aktivizovat a motivovat klienty, nastavit vzájemná pravidla spolupráce a usnadnit komunikaci.
Přihlásit se můžete již nyní Sandře Najmanové na email: sandra.najmanova@ekscr.cz, nebo tel: 774 454 528.

Těšíme se na Vás!