Kdyby tak můj den měl 30 hodin…

Lenka Němcová

„Na nic nemám čas a své úkoly si valím před sebou jako sněhovou kouli. Řekněte mi, jak to mám udělat, aby měl den 30 hodin, a můžeme jít,“ říká Oleg, jedna z postav naší nové publikace „Navigace světem práce“. K životu ale nepatří jen práce nebo péče o rodinu. Abychom si udrželi duševní i tělesné zdraví, měli bychom si najít čas i pro odpočinek. Ale jak to v praxi všechno zvládat? Přinášíme vám nyní ochutnávku z naší nové publikace, ve které jsme tématu slaďování pracovního, osobního a rodinného života věnovali celou jednu kapitolu.

Co je pro mě důležité

Často se stává, že trávíme hodně času v práci a zapomínáme na své koníčky i na své blízké. A jak z tohoto začarovaného kruhu ven? Prvním krokem je ujasnění si svých priorit:

Nejdříve si sepište všechny věci, aktivity a úkoly, kterým byste chtěli věnovat svůj čas. Důležité je zaměřit se na všechny tři důležité oblasti našeho života – tedy rodinou (aktivity s partnerem/kou, dětmi, přáteli), pracovní (práce či studium) a osobní oblast (koníčky). Nikdo nemůže stihnout úplně všechno, proto si nyní můžete vybrat jen 3 věci z každé oblasti. Jaké aktivity jsou pro vás nejdůležitější? Vaše tři klíčové aktivity či úkoly z každé oblasti si zapište do trojlístku.

Samotné uvědomění si, co je pro nás opravdu důležité, ale nestačí. Abychom byli spokojení, musíme začít organizovat svůj čas tak, abychom naše aktivity z trojlístku stihli. A zároveň se naučit netrápit se, když na ty ostatní už čas nezbude. Praktické tipy, jak lépe plánovat svůj čas, získáte již na konci dubna v naší nové knize!
 

Zaujalo vás toto téma? Přijďte na kurz Time management IV. generace kde se pod vedením lektorky Ivany Šindlerové naučíte, jak svůj čas efektivně využívat.

Kniha „Navigace světem práce“ je součástí projektu „Máte šanci zapojit se“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.