Kariérové poradenství – EKS připravila workshop pro zahraniční návštěvníky

Helena Košťálová

Na základě vzájemné spolupráce s centrem Euroguidance připravila EKS na konci měsíce června půldenní workshop pro účastníky studijní návštěvy z Belgie a Turecka, a to na téma „Kariérové poradenství pro znevýhodněné skupiny osob“.

Workshop byl zaměřen na předání zkušeností EKS účastníkům studijní návštěvy v oblasti poradenství migrantům (zejména vysoce kvalifikovaným osobám). Naše lektorky připravily ukázky metod, které jsou specifické právě pro praxi EKS. Zatímco tradiční forma kariérového poradenství probíhá individuálně a je zaměřena výhradně na nalezení vhodného povolání, je přístup EKS komplexnější.

Kromě individuálního poradenství organizujeme pro naše klienty i tzv. poradenství skupinové, kde mají všichni navíc možnost společně sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat či získat zpětnou vazbu na své vystoupení od ostatních účastníků. Kromě podpory nalezení vhodného pracovního místa více cílíme na rozvoj „univerzálních“ schopností klientů využitelných v jakémkoli povolání (např. schopnost rozhodovat se v náročných situacích, adaptovat se na změnu či dosahovat svých cílů) a na posílení sebedůvěry.

Zahraniční návštěvníky zaujala na workshopu naše pestrá nabídka aktivit, včetně netradičních možností využití interaktivní tabule či deskových her. Inspiraci od našich zahraničních partnerů určitě využijeme již brzy na kurzech osobního rozvoje, které připravujeme na podzim.

Spokojenost účastníků shrnula Kateřina Hašková z centra Euroguidance slovy: „Zahraniční odborníci v oblasti kariérového poradenství velmi ocenili příležitost seznámit se s činností organizace, která je zaujala nejen kvalifikovaností a poctivostí ve svých činnostech, ale i entusiasmem a zapálením pro svou práci a její poslání.“

Pro EKS byla příprava tohoto workshopu nejen vhodnou příležitostí prezentovat výsledky své práce v oblasti kariérového poradenství zahraničním kolegům, ale i rozšířením portfolia vzdělávacích aktivit (kurzů, přednášek, seminářů), které jsme schopni zajistit dle potřeb našich partnerů ev. zákazníků, objednávajících programy „na klíč“, a to jak v českém, tak i anglickém jazyce.