Kariérové poradenství v praxi

Helena Košťálová

Co bylo impulsem pro vytvoření kurzů kariérového poradenství? Proč tyto kurzy nabízíme a co se zde účastníci mohou naučit? Helena Košťálová, garantka kurzů kariérového poradenství, popisuje svou cestu ke kariérovému poradenství a vysvětluje pozadí vzniku těchto kurzů.

Jaký je můj vztah ke kariérovému poradenství?
Je to moje srdeční záležitost a určitě není náhoda, že jsem se k němu (byť neplánovaně) dostala.
Jako lektorka vzdělávání dospělých učím také kurzy pro migranty a migrantky s cílem usnadnit jim vstup na pracovní trh v ČR. V reakci na potřeby našich klientů bylo kariérní poradenství dalším krokem od „pracovního vzdělávání“. Přelomem v mé práci bylo seznámení se švýcarskou metodou mapování kompetencí CH-Q. Spolu s koučovacími technikami a metodami assessment a development center se stalo základem našich poradenských aktivit.

V čem vidím smysl kariérového poradenství?
Největší radost mi dělá, když u našich účastníků vidím posun. Každý je unikátní bytost a nelze srovnávat, kdo dosáhl většího úspěchu, protože každý k nám přišel v jiné fázi svého rozvoje a každý má trochu jiné podmínky. Někdo k nám přichází nezaměstnaný a loučí se v momentě nástupu do nového zaměstnání. Někdo ale dojde k poznání, že se chce dále vzdělávat nebo si založit živnost. U někoho je obrovský posun v tom, že si ujasní, jaké povolání chce v budoucnu vykonávat a co pro to bude muset udělat. A pro některé lidi je zásadním obratem samotná změna uvažování. Stačí, že se dokáží podívat na svůj život s nadhledem, uvědomí si, jaké jsou jejich silné stránky nebo pochopí, že za svůj život jsou zodpovědní jen oni sami.
Že jdeme správnou cestou a práce se nám daří, usuzuji hlavně z ohlasu našich spokojených klientů a klientek. I po letech se k nám lidé vrací a hlásí se na další kurzy nebo konzultace. Pyšná jsem i na ocenění odborníků z oboru. V loňském roce jsme získali prestižní ocenění – Národní cenu kariérového poradenství za projekt „Změňte to!“ v hlavní kategorii a v letošním roce jsem finalistkou této soutěže v kategorii „poradce roku“.

Proč kurzy kariérového poradenství pořádáme?
Nabídka dalšího vzdělávání v oblasti kariérového poradenství je v ČR poměrně limitovaná, stejně jako dostupná odborná literatura v češtině. Abychom mohli vytvořit poradenský program pro naše klienty, vycházíme z velké části z cizojazyčné literatury a pobytů na studijních cestách v zemích EU. V rozhovorech s kolegy – kariérovými poradci jsem zjistila, že i oni se potýkají s problémem nedostatku informací v tomto rychle se rozvíjejícím oboru. To bylo spontánním impulsem podpořit vzdělávání expertů. V prvé řadě nám šlo o vytvoření otevřeného prostoru pro experty v kariérovém poradenství. Nabízíme možnost sdílení nápadů a zkušeností, odborné diskuze a navazování kontaktů. Kurzy jsou zaměřeny na praktické využití, všechny aktivity si účastníci vyzkouší přímo v kurzu „na vlastní kůži“.

Co lidé na našich kurzech získají?
V prvé řadě znalosti a dovednosti potřebné k poradenské praxi. Především jde o nácvik práce s klientem – vedení rozhovoru, trénink komunikačních dovedností, motivace, zvládání kritických situací, atd.
Za neméně důležitý považuji rozvoj „kariérních kompetencí“ (kam patří např. oblast sebepoznání, schopnost pracovat se změnou, vyhodnocovat příležitosti okolí či sladit osobní a pracovní život). Má-li totiž poradce pomáhat klientovi v rozvoji těchto kompetencí, měl by je v prvé řadě rozvíjet sám u sebe. Prosazuji myšlenku, že vše, co chce poradce dělat se svými klienty, musí mít i vyzkoušeno sám na sobě, jedině tak může rozumět tomu, jak aktivita na klienta působí.