Již dva roky podporujeme rozvoj žen v regionech

Kamila Kačmáčková

Již dva roky podporujeme rozvoj žen v regionech

Projekt “Cesta za sebedůvěrou” se pomalu chýlí ke konci a tak nastal čas na ohlédnutí. O jednom ze slunečných jarních víkendů proběhl evaluační workshop.Ve školícím středisku v Litomyšli se sešlo celkem 26 účastnic projektu - akčních žen, jak z Nového Města na Moravě, tak i ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Právě tato akce skvěle ukazuje, jak při našich projektech pracujeme, na co se zaměřujeme a že nám jde především o dlouhodobý přínos projektů.

Téma tohoto evaluačního semináře se neslo v duchu příběhů. Pro účastnice byl připraven program, který obsahoval jak kreativní workshopy, tak prostor pro vzájemné sdílení příběhů mezi samotnými účastnicemi.  A v neposlední řadě jsme se zaměřili také na hodnocení proběhlých kurzů a programů a na vize a plány návazných aktivit.

Co si účastnice odnesly ze setkání

Workshopy byly zaměřeny na rozvoj prezentačních dovedností tak, aby získané zkušenosti mohly účastnice využít při propagaci vlastních aktivit. Během workshopu “Síla příběhů” se účastnice dozvěděly jak prezentovat jedinečnost svého příběhu a učily se poutavě a srozumitelně prezentovat svoji "značku". S využitím techniky storytellingu, si pak účastnice trénovaly  jak oslovit to správné publikum a získat jeho pozornost. To vše by jim mělo pomoci prezentovat své současné i budoucí aktivity a získat pro ně podporu.

Ženy měly také prostor se vzájemně inspirovat, ať už osobními příběhy ostatních účastnic, nebo aktivitami vzniklých spolků. Ženy z Nového Města na Moravě tak představily již realizované aktivity jimi založeného spolku Rellia a naoplátku se inspirovaly nápady na další aktivity od skupiny ze Dvora Králové, která si říká “Spolek dvorských holek”. Bylo velmi inspirativní slyšet příběhy všech žen a to jaké cesty k úspěchu si našly a vyšlapaly v mnoha rozmanitých oborech. Tato možnost networkingu byla pro ženy vítaným přínosem a nadále po skončení projektu plánují společné setkávání.

Během víkendu jsme od účastnic získali mnoho podnětů, postřehů a také pochval. Hodnocení zahrnovalo i vyhodnocení přínosu projektu pro město a region. A jaký měl vlastně projekt dopad na samotné účastnice?

Společným tématem, který se vyhodnocením většiny aktivit prolínal, byla změna. Změna myšlení, přístupu, změna v motivaci, změna v životě. A právě tento nový náhled, který účastnice během projektu získaly,  se projevil jak v jejich osobních příbězích, tak i ve vzniku dvou akčních spolků, které mají chuť rozpohybovat dění v místních komunitách.

 

Inspiraci pro komunitní aktivity a zároveň odpovědi na otázku “Co vzniklo a co se podařilo v komunitě a v okolí?” najdete na stránkách a skupinách spolků:

Nové Město na Moravě

https://www.facebook.com/Rellia.cz/

https://ddm.nmnm.cz/andelsky-jarmark-videoohlednuti/

Dvůr Králové nad Labem

https://www.facebook.com/groups/209240386222537/about/

http://www.kralovedvorsko.cz/sluzby-obcanum/neziskovky/druhy-bazar-kabelek-zeny-stravily-v-muzeu-opet-prijemne-odpoledne.html

A jaká je další vize? Účastnice při brainstormingu vymyslely mnoho nápadů na akce a budoucí aktivity a sestavily si akční plán pro jejich realizaci. V obou regionech je tedy rozhodně na co se těšit.

Další kurzy na podporu a rozvoj žen a komunit najdete zde.