Jaký byl pro EKS rok 2016

EKS

Období adventu bývá tradičně ve znamení zklidnění, ohlédnutí za uplynulým rokem a plánování roku příštího. I my, rozlítané a zaneprázdněné lektorky EKS jsme se po dlouhé době konečně sešly v plném počtu u adventní snídaně a pobraly, co se nám loni povedlo, nakolik jsme si splnily naše sny a kam nasměrujeme naši energii v příštím roce. 

Jak dopadla naše bilance? 

Helena: Mám pocit, že čas plyne hrozně rychle a teď, když se probírám kalendářem, sama se divím, kolik jsme toho s naším týmem stihli.

Ivana: Zejména podzim byl ve znamení nových projektů. Rozjeli jsme kurzy mapování kompetencí dle švýcarské metod CHQ pro dlouhodobě nezaměstnané i rodiče malých dětí. V této verzi CHQ jsme se zaměřili na hlubší sebepoznání (zejména silných stránek), posílení sebejistoty a definování dlouhodobého profesního cíle. Absence těchto tří pilířů je totiž nejčastějším důvodem, proč je člověk neúspěšný při hledání pracovního uplatnění.

Eva: Mám také velikou radost, že se stále držíme na špičce v oblasti vzdělávání expertů, především kariérových poradců a kolegů z pomáhajících profesí. Kromě osvědčených otevřených kurzů jsme letos otevřeli nové, zaměřené na netradiční techniky (např. Storytelling nebo Arteterapie v poradenství).

Co bylo inspirací pro tvorbu nových kurzů?

Helena: Kromě profesního vzdělávání i moje mimopracovní aktivity, před rokem jsem dokončila studium arteterapie, aktuálně mě velmi naplňuje kreativní psaní i improvizační divadlo. Jsem prostě příkladem toho, že soukromý život od pracovního úplně oddělit nelze, myslím, že propojování může být velmi obohacující.

Ivana: Kromě nových kurzů jsme také připravili dva semináře pro širší odbornou veřejnost: „Jak na jinakost při práci s lidmi“ a ve spolupráci s centrem Euroguidance „Škola + kariérové poradenství = úspěch žáku v 21.století“, který jsme  pro velký úspěch zopakovali hned dvakrát.  A na vzdělávání poradců je zaměřen také náš mezinárodní projekt, v rámci nějž s kolegy z Velké Británie a Dánska intenzivně pracujeme na nové publikaci.

O čem publikace bude?

Eva: O osobní cestě ke kariérovému poradenství každého z autorů; o profesionalitě, přístupu, metodách, zkušenostech a především – o inspiraci.

Helena: Kromě týmu poradců ze zahraničních univerzit, komunitních a neziskových organizací se na tvorbě knihy budou podílet žáci jedné pražské základní školy. Myslíme si totiž, že když se bavíme o práci kariérových poradců v 21.století, měli bychom se také zajímat o to, jak dnešní svět vidí ti, kteří se v tomto století narodili. Čtenáři tak získají nový úhel pohledu a děti si v rámci projektu osahají některé „profesní aktivity“, které jsou součástí přípravy a realizace publikace.

A na co se v příštím roce těšíme nejvíc? 

Eva: Nadále budeme věnovat hodně energie naší srdeční záležitosti – kariérovému poradenství. Pro ty, co si nevyberou z nabídky otevřených kurzů, nabízíme kurzy i konzultace na klíč. Nabídku vzdělávání rozšiřujeme i o nové kurzy pro střední i vyšší management, kurzy komunikačních dovedností a dalších měkkých dovedností.

Ivana: A asi největší událostí bude mezinárodní konference v červnu, kde představíme již zmiňovanou publikaci. Současně zahájíme práci na další knize, určené speciálně pro zaměstnance a zaměstnankyně Úřadů práce.

Helena: Dočetla jsme se, že příští rok „ohnivého kohouta“ má být ve znamení úspěchů, dobrodružství a překonávání nových výzev. A když se dívám na náš dlouhodobý plán, máme se určitě na co těšit.