Jak se nespálit při výběru zaměstnanců? EKS sdílí své zkušenosti v otevřeném kurzu

Sandra Najmanová

„Jeden špatně vybraný člověk dokáže rozložit celý tým“, říká Eva Kavková, ředitelka EKS. Co se dobře osvědčilo a na co si naopak dát pozor při náboru nových osob do vašeho týmu se dozvíte v kurzu, který EKS nabízí 18. června. Co ještě najdete v jarní nabídce, o tom jsme si s Evou Kavkovou povídali v následujícím rozhovoru.

Na co se mohou zájemci o kurzy do konce léta těšit? Co najdou v nabídce EKS?
Nabídka je pestrá. Jsou tam jednak osvědčená témata, o které je zvlášť mezi neziskovými organizacemi velký zájem, jako je kurz lektorských dovedností nebo hravé metody práce s klienty, které jsou určeny poradcům, pedagogům, psychologům či sociálním pracovníkům. Nově nabízíme i kurzy z oblasti řízení lidských zdrojů. Ty nabízíme především neziskovým organizacím nebo malým firmám, které řeší nábor a rozvoj zaměstnanců a nemají na to příliš kapacity. Protože se tomuto tématu věnujeme již více než 10 let, chceme se podělit o své zkušenosti. Z vlastní praxe víme, jak je pro malou organizaci výběr zaměstnanců klíčový – jeden špatně vybraný člověk je schopen rozložit celý tým. Další kurz se věnuje tomu, jak prakticky nastavit podmínky pro flexibilní zaměstnávání. Je to téma v poslední době hojně diskutované, ale o praktických nástrojích se toho většinou moc nedozvíte.

Co si může zájemce o kurz představit pod pojmem kariérové poradenství?
Tenhle termín není u nás zatím příliš rozšířený a lidé si pod kariérou často představují třeba profesní dráhu top manažera. Ve skutečnosti se to ale týká každého z nás. Už ve školce či na základní škole se děti baví o tom, co by jednou chtěly dělat, proč se jim líbí určité povolání. Později se rozhodují, kam půjdou studovat, vybírají si první zaměstnání. Po té zaměstnání mění, hledají, kde by nejlépe uplatnily své dovednosti a našly něco, co by je bavilo. Nebo o to zaměstnání přijdou a potřebují podporu při hledání nové práce. Všechny tyto situace jsou vlastně náplní kariérového poradenství, které pomáhá každému člověku co nejlépe uplatnit jeho potenciál, aby dělal to, co ho opravdu baví a v čem je dobrý.

To zní poměrně jednoduše.
Ano, ale v realitě potkáváme řadu lidí, kteří se trápí v pracovních pozicích, které neodpovídají jejich kompetencím a dovednostem a často si to třeba ani neuvědomují. Jsou frustrovaní, a neví úplně proč. Nebo vědí, že je jejich aktuální práce nebaví či nenaplňuje, ale nemohou se rozhodnout, co by vlastně chtěli dělat. Specifickou podskupinou jsou lidé, kteří mají ztíženou pozici při hledání zaměstnání (například matky na mateřské/rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, migranti atd.), kteří potřebují větší podporu, aby si nalezli práci.

A v čem spočívá ona hravost, která je v názvu kurzu?
Na workshopu budeme hledat netradiční cesty, jak můžeme odhalit skrytý potenciál klientů. Uvedu to na konkrétním příkladu. Stává se nám, že pracujeme s člověkem, který není příliš zvyklý sám o sobě přemýšlet, nemá zmapované své silné a slabé stránky. Když se s ním začnete bavit o tom, jaké má kompetence, takový rozhovor nikam nepovede. Proto pracujeme s videoukázkami nebo kreslenými postavičkami. Ve chvíli, kdy hodnotíme třetí osobu, navíc s trochou humoru a nadsázky, jsme mnohem uvolněnější a všímáme si věcí, ke kterým jsme sami u sebe slepí a hluší. Například když má klient popsat, jaké dovednosti má ovečka Shaun ve videoklipu, vytvoří celý dlouhý seznam kompetencí, které by ale sám u sebe popsat nedokázal. Pak stačí hledat paralelu sám se sebou.
Použití výtvarných pomůcek, deskových nebo karetních her má samozřejmě mnohem širší uplatnění. Pokročilí klienti a klientky dokážou najít ve svém životě nové cesty a příležitosti, když pracují s kreativní pravou hemisférou svého mozku.

Kurzů lektorských dovedností je na trhu celá řada. V čem se liší ten, který nabízí EKS?
Většina kurzů se soustředí na pilování prezentačních technik. Nás více zajímá to, jak přistupovat k účastníkům – jak je více zapojit do výuky, jaké použít techniky a jak je nakombinovat tak, aby kurz nebyl postaven pouze na frontální výuce a powerpointové prezentaci se spoustou textu. Zní to trochu absurdně, ale takto vypadá řada výukových lekcí, a to nejen na školách. Náš kurz je postaven prakticky – místo teorie si účastníci a účastnice věci sami na místě rovnou zkouší – například techniky na zvládání problémových osob nebo seznamovací cvičení, která bývají zařazeny vždy na začátku každé nové lekce.

Další v nabídce kurzů je náboru zaměstnanců. Co je na takovém náboru nejtěžší?
Klíčové je klást u osobního pohovoru otázky tak, aby bylo možné se dostat pod povrch naučených líbivých frází a zjistit, co v uchazeči či uchazeče opravdu je. Kdo už několik pohovorů absolvoval, snadno se naučí odpovědi, které chce zaměstnavatel slyšet. K tomu, abychom dokázali rozpoznat, jaká je doopravdy realita, slouží takzvané otevřené zjišťovací otázky, které budeme na kurzu nacvičovat. Také se podíváme na to, jak lze využít při náboru různé skupinové techniky, které bývají součástí tzv. Assesment centra. To jsou postupy, které se používají ve velkých firmách nebo při obsazování manažerských postů. Dají se ale velmi dobře zužitkovat i při náboru do malé organizace. Příprava a zadání není příliš náročné, a pokud víme, co máme u dané aktivity sledovat, výsledky rozhodně stojí za to! Ve skupinové aktivitě se totiž lidé projeví jinak, často působí v interakci s ostatními zcela opačně. Pro malý tým je dobré fungování klíčové, špatně vybraný člověk, který neumí pracovat v kolektivu, může rozložit celou organizaci.

A jak se řídí zaměstnanci z oblaků?
Oblaky, nebo takzvané cloudy jsou jedním z nástrojů flexibilního zaměstnávání. Aby nebyla flexibilita kontraproduktivní, je nutné na začátku nastavit způsob práce tak, aby byl důležitý výsledek, a nikoli samotný proces. V takovémhle pracovním režimu pak mají lidé větší svobodu – klíčové jsou jejich výstupy a mohou jich dosáhnout kde a jak je to pro ně nejlepší. Kreativní a zapálení lidé rádi pracují samostatně, režim „píchaček“ je ubíjí. To se týká například neziskových organizací, kam chodí lidé dělat ne pro peníze, ale kvůli obsahu, mají nadšení pro věc. Pokud víme, jaké nástroje flexibilního zaměstnávání používat, dokážeme tohle nadšení přetavit ve skvělé výsledky.

Jak funguje v tomhle ohledu Evropská kontaktní skupina?
V naší organizaci podporujeme flexibilní pracovní režim, protože zaměstnáváme řadu rodičů malých dětí. Začínaly jsme jako čistě ženský kolektiv, postupně jedna kolegyně po druhé měla děti, odešla na mateřskou dovolenou. I když se z mateřské či rodičovské dovolené vrátily, tak nepracují na plný úvazek. Proto jsme musely vymyslet nástroje pro to, jak umožnit práci z domova a usnadnit flexibilní režim.

Na co se tedy můžeme do prázdnin těšit?

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ HRAVĚ ANEB VYUŽITÍ KREATIVNÍCH TECHNIK V PORADENSTVÍ

28. 5. 2013 (lektorka: Helena Košťálová, délka: 6 hodin)

Kurz je připraven pro všechny profesionály, kteří se pohybují v oblasti kariérového poradenství (poradce, pedagogy, psychology) a hledají netradiční cesty, jak odhalit skrytý potenciál u svých klientů. Cílem kurzu je poukázat na význam zapojení kreativity a inovací (ve smyslu hledání nových cest a příležitostí) do procesu kariérového poradenství.
Ukážeme si způsoby, jak v poradenství využít výtvarné prostředky, videoukázky, deskové a karetní hry či dramaterapii. Přímo na kurzu si vyzkoušíme metody a techniky, které kreativitu klientů podněcují a vysvětlíme jakým způsobem je využívat. Budeme pracovat ve skupinách i individuálně, využijeme metody zážitkového kariérového poradenství a sebezkušenostních technik. Zásobník aktivit využitelných pro libovolnou cílovou skupinu (děti, mládež i dospělé) si účastníci odnesou domů ve formě pracovních listů.

JAK ŘÍDIT ZAMĚSTNANCE NA DÁLKU ANEB PRACUJME „V OBLACÍCH“

4. 6. 2013 (lektorka: Petra Drahoňovská, délka: 6 hodin)

Kurz je určen všem, kteří řídí lidi a zajímá je téma flexibilních úvazků, práce na dálku, motivace zaměstnanců v moderní společnosti vč. tématu svobody v práci. Představíme vám spektrum flexibilních forem práce, které jsou dnes u zaměstnávání lidí možné. Typologie a rozbor přínosů a rizik jednotlivých forem vám pomůže zamyslet se nad tím, které formy můžete využít konkrétně ve vaší organizaci. Seznámíte se s tím, co v dnešní době nejvíce motivuje zaměstnance k samostatné zodpovědně vykonávané práci. A jak tyto motivační prvky jednoduše do vaší organizace zavést například pomocí “cloudových” nástrojů.
Z kurzu si odnesete přehled různých flexibilních forem práce a zhodnocení míry využití daného způsobu pro podmínky ve vaší organizaci. Díky diskusi s ostatními účastníky získáte další zkušenosti a pohled odjinud. Zjistíte, jak opravdu pracovat v oblacích (aneb co je opravdový cloud a co není).
 

JAK BÝT LEPŠÍM LEKTOREM? Kurz lektorských dovedností

11. 6. 2013 (lektorka: Eva Kavková, délka: 6 hodin)

Workshop je určen všem, kteří chtějí rozvinout své lektorské dovednosti. Začínáme u scénáře a tipů, jak oživit výuku. Podíváme se také na postupy, které pomohou zapojit účastníky/ce do výuky. Pomocí metody empatické mapy nahlédneme na potřeby naší cílové skupiny a na to, jak je při přípravě lekce zohlednit. Vyzkoušíme si také několik technik vhodných pro kreativní workshopy a podíváme se, jak zvládat obtížné situace ve výuce a naučíme se jim předcházet. Každý/á účastník/ice kurzu si na závěr odnese zpracované vlastí učební plány, které mu/jí usnadní a zjednoduší přípravu lekcí.

Jak si vybrat kvalitní tým

18. 6. 2013 (lektorka: Ivana Šindlerová, délka: 6 hodin)

Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům a pracovnicím, kteří vybírají zaměstnance nebo spolupracovníky do svých organizací či oddělení. Představíme si ověřené metody, kterými lze při výběrovém pohovoru zjistit co nejvíce informací o kandidátovi. Pomocí kreativních a interaktivních technik si sestavíme vlastní profil ideálního kandidáta na pozici do naší organizace. Individuálně vypracujeme scénář pro pohovor, který je šitý na míru našim potřebám. Naučíme se formulovat otevřené zjišťovací otázky a vyzkoušíme si skupinové techniky, které se dají velmi jednoduše využít i pro pohovory do malých organizací. Pří přípravě kurzu jsme vycházeli z dlouholeté zkušenosti EKS s přípravou a realizací přijímacích pohovorů a assessment center.