Jak probíhá nově otevřený kurz praktické češtiny a co dalšího nás v Příbrami čeká?

Sandra Najmanová

Vyzpovídali jsme lektorku nízkoprahových jazykových kurzů Markétu Cudlínovou z EKS, která od začátku dubna učí praktickou češtinu migranty a migrantky z Příbrami a okolí. Proč jsou nízkoprahové kurzy praktické? Co je jejich smyslem? A co dalšího chystá EKS v Příbrami? To se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Jak takový nízkoprahový kurz českého jazyka probíhá?
Lekce, které v současné chvíli nabízíme v Příbrami, jsou vhodné především pro začátečníky. Nabízíme je jako tzv. „nízkoprahové“ kurzy, což prakticky znamená, že na jednotlivé lekce může přijít každý cizinec a cizinka bez ohledu na to, zda v České republice žije již mnoho let či zda přijel/a teprve před týdnem. Jedinou podmínkou je velká motivace zlepšit se v češtině. Na rozdíl od jazykového kurzu na sebe jednotlivé lekce vzájemně nenavazují. Každý se tak může rozhodnout, zda se zúčastní jen jedné lekce nebo bude chodit na všechny. Připojit se je tedy možné na jakoukoliv lekci, třeba i uprostřed kurzu.
Dalším významným rozdílem oproti klasickým jazykovým kurzům je zaměření výuky na praktická komunikační témata. Každá lekce se věnuje jedné konkrétní situaci (například setkání u lékaře, na poště, s řemeslníky při opravě v bytě, apod.). Cílem potom je procvičit s účastníky základní slovíčka a fráze v českém jazyce tak, aby byli schopni domluvit se a zvládnout podobnou situaci i v reálném životě. To je také základním smyslem těchto kurzů a účastníci jsou velmi spokojení s takto prakticky zaměřenou výukou.

Jak vypadá skupina, kterou učíš v Příbrami?
Celkově bych tuto skupinu ohodnotila jako začátečníky, kteří jsou velmi motivovaní svou češtinu zlepšit. Již proběhly první dvě lekce, na kterých se vystřídali účastníci z různých zemí (Rusko, Vietnam, Alžír, Libanon, Německo). Každý/á má odlišnou úroveň znalosti češtiny a trochu jiné potřeby: někomu dělá problémy čtení a výslovnost, jinému spíše porozumění. V lekcích se proto snažím střídat jednotlivé aktivity, hodně využívám obrázky a přistupuji ke každému individuálně. Smíšená skupina v kurzu má tu výhodu, že si účastníci mohou vzájemně poradit (pokročilejší méně pokročilým).

Co je pro tebe, jako lektorku takových kurzů nejtěžší? A co si naopak užíváš?
Jako lektorka „nízkoprahových“ kurzů nikdy dopředu nevím, kdo na lekci přijde a jak bude umět česky. Příprava na lekce je tedy poměrně náročná a klade vysoké nároky na schopnost improvizovat. Výuku těchto kurzů si ale opravdu užívám, protože nabízí velký prostor pro kreativitu a možnost učit motivované studentky a studenty.

Jaké další kurzy chystáte pro migranty v Příbrami?
Již v květnu začneme s praktickými přednáškami, které budou tematicky zaměřené na hledání práce. První setkání proběhne již 22. 5. 2013 v Knihovně Jana Drdy v Příbrami a tématem bude vzdělávání dospělých. Představíme migrantkám a migrantům možnosti dalšího vzdělávání, například formou rekvalifikace, poradíme praktické kroky, jak si své vzdělání doplnit, nebo si ho nechat uznat českými úřady (tzv. nostrifikovat). Další přednášky věnujeme přípravě na pracovní pohovor, zkoušce z českého jazyka, nebo si řekneme, jak začít podnikat v ČR. Všechny tyto přednášky nabídnou účastnícím a účastníkům praktické informace, které jim pomohou lépe se orientovat na pracovním trhu.

Děkuji za rozhovor a těším se na společná setkání v Příbrami.