Jak pracovat s příběhy klientů v poradenství?

Eva Kavková

V pondělí 16. 6. se uskutečnil zážitkový seminář „Vše co jste chtěli vědět o kariérovém poradenství a báli jste se zeptat“, který pořádala EKS ve spolupráci s Centrem Euroguidance. V nabitém programu vystoupil kromě jiného i Yvor Broer z Holandska - odborník na tzv. „narativní přístup“ v poradenství. Co to je? Stručně řečeno – Yvor pracuje především s „příběhem klienta“. Zajímá ho, jak klienti popisují sami sebe, svoji minulost i své plány do budoucna. Během vyprávění se Yvor soustředí na to, jaké slova a fráze volí. A co všechno může poradce ze způsobu, jakým klienti své příběhy vyprávějí, vyčíst? 

Co nám mohou odkrýt příběhy klientů

Podle Yvora jsou ve způsobu, jakým klient vypráví své příběhy, ukryty vzorce prozrazující mnoho o tom, jak daného člověka ovlivňují tradice, gender, prostředí či kultura, ve které vyrůstal. Tyto vzorce pak často tvoří mentální bariéry, které daného člověka drží v neviditelných poutech na jednom místě a nedovolí mu pohnout se někam dál.

Co to znamená v praxi?

Velice zjednodušeně řečeno třeba dítě, které vyrůstá v rodině, kde mají oba rodiče vysokoškolské vzdělání a pracují v akademické sféře, bude hledat práci v podobném prostředí, v jaké jsou zaměstnáni jeho rodiče. A to i přes to, že má talent na práci rukama a lákalo by ho dělat třeba dřevořezbáře.

Naopak dítě z rodiny, kde jsou rodiče vyučeni, nemusí mít v rodině dostatečnou oporu pro vysokoškolské studium. Bude si mnohem méně věřit a o studium se například vůbec nepokusí, ačkoli pro to má předpoklady. Toto je samozřejmě velice zjednodušené schéma, a naše mentální bariéry mají často mnohem subtilnější podobu, přesto je princip jejich fungování ve výsledku stejný. Nedovolí nám svobodně rozvíjet náš talent a schopnosti.

Fotogalerie: