Jak pracovat s klienty/klientkami, kteří jsou obtížně umístitelní na trhu práce?

EKS

Otevíráme kurzy a připravujeme metodiku pro kariérové poradce/poradkyně z úřadu práce. Je pro nás důležité, aby práce, kterou děláme, vycházela z reálných potřeb poradců a byla tak co nejpřínosnější. Proto jsme provedli výzkum trhu práce a zároveň kvalitativní výzkum s pracovníky v oblasti poradenství. Ve spolupráci s úřady práce ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji jsme zkoumali například to, jakým způsobem se s nezaměstnanými klienty a klientkami pracuje. Zajímalo nás, jak je reflektována realita a trendy trhu práce, jakým bariérám čelí znevýhodněné skupiny (především ženy po rodičovské dovolené) a jak tyto bariéry zohledňují ve své práci poradci a poradkyně.

Stručná zpráva z výzkumu s dalšími zajímavostmi i citacemi poradkyň je k pročtení zde: Zpráva z výzkumu ženy na trhu práce.

Bariéry při vstupu do zaměstnání

Jak se mohou poradci vypořádat například s nedostatečnou motivací, nízkou sebedůvěrou, vyšším věkem, nedostatečnými znalostmi nebo s potřebou skloubit práci a rodinu?

Kurzy, které otevíráme od února 2018, jsou koncipované tak, aby byl každý den zaměřen právě na jednu problematickou oblast. Účastníci kurzu získají řadu případových studií společně s praktickými návody, jak danou situaci řešit, která cvičení by se dala použít a budou si moci aktivity sami vyzkoušet. Více informací o kurzu najdete zde.

Potřeby kariérových poradců

Také jsme se ptali na to, co poradci a poradkyně potřebují, jak se cítí ve své práci a co by pro ně bylo užitečné.

Jednou z nejvýraznějších potřeb bylo zaměřit se na práci s problematickými skupinami klientů. Jsme si vědomi toho, že se jako poradci setkáváte s klienty, kteří jsou nemotivovaní a nechtějí pracovat. Mají řadu bariér a limitů. Některé ze současných technik mohou být pro ně příliš náročné a abstraktní. Všechny tyto potřeby zohledňujeme a kurzy stavíme tak, aby techniky, které se naučíme, byly pro tyto klienty užitečné a ulehčily vám náročnou práci.

Tak jako v letadle, kde je potřeba nasadit kyslíkovou masku nejdřív sobě, i v poradenství je obzvlášť důležité, aby se poradci a poradkyně cítili ve své práci dobře. Proto jsme se do kurzů i metodiky rozhodli zapojit cvičení a techniky pro samotnou duševní hygienu poradců. Protože člověk, který dělá svou práci rád a vidí v ní smysl, ji dělá mnohem lépe. Obsahem kurzů tedy nebude jen to, jak motivovat klienty, ale také, jak motivovat sám sebe a umět se sebou ještě lépe pracovat.

Co s tím? 

Jako kariéroví poradci/kyně máme v rukou příležitost, jak pomoci změnit kvalitu života. Na základě provedené analýzy si ve vzdělávacích kurzech a metodice ukážeme, jak pracovat s klienty/kami, kteří jsou charakterizovaní jako obtížně umístitelní na trhu práce – od absolventů škol po ženy pečující o malé děti. Klíčové je pro nás předat poradcům/kyním úřadů práce nástroje, které jim umožní porozumět sociálnímu prostředí, které do značné míry determinuje kariérové volby. Rozklíčovat bariéry a motivovat klienty/ky (ale i sami sebe v nelehkých situacích). A v neposlední řadě rozvíjet a posilovat kompetence.

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu "Práce bez předsudků".