Jak ovlivňuje trh práce digitalizace a jak ho zasáhla pandemie?

Lucie Tvrdíková

V rámci našeho projektu „Nastartujte svoji kariéru“ zpracováváme analýzu trhu práce a vliv digitalizace a robotizace především na postavení a možnosti uplatnění žen na trhu práce. Analýza vzniká celkem pro 4 kraje v ČR - Středočeský, Královéhradecký, Pardubický a kraj Vysočina. V průběhu sbírání dat pro analýzy zasáhla celý svět pandemie Covid-19 a vliv této události na trh práce v České republice se stal součástí naší analýzy. Rádi bychom vám teď představili výsledky naší práce.