Jak ovlivňuje trh práce digitalizace a jak ho zasáhla pandemie?

Lucie Tvrdíková

Představujeme vám výsledky analýzy, která zkoumala dopady digitalizace a robotizace na postavení žen na trhu práce a možnosti jejich uplatnění a kariérového rozvoje. 

Sledovali jsme, v jakých pracovních oblastech budou vznikat a zanikat pracovní místa a jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň.

Z výzkumu mimo jiné vyplynulo, že proces digitalizace a robotizace je v České republice zatím ve zpoždění oproti tomu, co je možné pozorovat ve státech vyspělého světa. 

Aktuální trendy trhu práce, které jsou ovlivněny opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, ukazují, že také dochází k tomu, že zaměstnavatelé budou více vytvářet podmínky pro práci na dálku. Veškeré výsledky naleznete zde.

Od ledna 2020 jsme pracovali na analýze trhu práce a vlivu digitalizace a robotizace především na postavení a možnosti uplatnění žen na trhu práce. Zaměřili jsme se celkem na čtyři kraje České republiky - Středočeský, Královéhradecký, Pardubický a kraj Vysočina.
V průběhu získávání dat pro analýzu zasáhla celý svět pandemie Covid-19. Vliv této události na trh práce v České republice se tak stal součástí analýzy.

Sledovali jsme, v jakých pracovních oblastech budou vznikat a zanikat pracovní místa a jaké budou požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců a zaměstnankyň. Výsledná analýza obsahuje výstupy z kvalitativních rozhovorů s pracovníky/icemi úřadů práce, zaměstnavateli v jednotlivých regionech a sekundární analýzy dostupných zdrojů.

Z výzkumu vyplývá, že proces digitalizace a robotizace je v České republice zatím ve zpoždění oproti tomu, co je možné pozorovat ve státech vyspělého světa. Jak ukazují data z našeho výzkumu, např. v Královéhradeckém kraji, který má silnou vazbu na automobilový průmysl, dochází již delší dobu k automatizaci (robotizaci) výrobních procesů. Pro řadu podniků se však automatizace s ohledem na cenu práce v ČR v současné době v mnoha odvětvích nevyplatí. Digitalizace a robotizace je finančně velmi náročná a mohou si ji dovolit jen finančně nejsilnější subjekty. Více pronikne do firem až poté, co dojde k poklesu ceny robotů (úspory z rozsahu výroby).

Celkově se dá říci, že zaniknou a budou dále zanikat profese, které se dají nahradit umělou inteligencí, roboty, samoobslužnými systémy (např. se dá očekávat propouštění v bankovnictví s ohledem na růst využívání internetového bankovnictví), jednoduché, opakující se činnosti (přechod na plnou automatizaci v automobilovém průmyslu). Aktuální trendy trhu práce, které jsou ovlivněny opatřeními proti šíření nemoci Covid-19, ukazují, že také dochází k tomu, že zaměstnavatelé budou více vytvářet podmínky pro práci na dálku (z domova). Lze předpokládat, že do budoucna bude vzrůstat potřeba vzdělání v IT a v souvislosti se stárnutím populace také vzdělání v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.